میتسوکو بایشو

بیوگرافی

میتسوکو بایشو هنرپیشه ژاپنی است.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۲۲ نوامبر، ۱۹۴۶

آثار شاخص

نظر شما