کوری برتون (بازیگر | خدمه دیگر | موسیقی متن)

بیوگرافی

Corey Burton was born on August 3, 1955 in West Los Angeles, California, USA as Corey Gregg Weinberg. He is known for his work on The Hunchback of Notre Dame (1996), Aladdin (1992) and Atlantis: The Lost Empire (2001).

بیشتر...

تاریخ تولد: ۳ اوت، ۱۹۵۵

آثار شاخص

نظر شما