پاتریشا های اسمیت (نویسنده)

بیوگرافی

پاتریشا های اسمیت (انگلیسی: Patricia Highsmith) نویسنده آمریکایی است.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۹ ژانویه، ۱۹۲۱

تاریخ وفات: ۴ فوریه، ۱۹۹۵

آثار شاخص

نظر شما