کازونوری ایتو

بیوگرافی

کازونوری ایتو فیلم نامه نویس و بازیگر اهل ژاپن است.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۹۵۴

آثار شاخص

نظر شما