میوری کازاما

بیوگرافی

میوری کازاما (انگلیسی: Morio Kazama) هنرپیشه اهل ژاپن است.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۹۴۹

آثار شاخص

نظر شما