کریشتف پیسیویچ

بیوگرافی

کریستف پیسیویچ وکیل، سیاستمدار و فیلمنامه نویس اهل کشور لهستان است. او با کریستف کیشلوفسکی کارگردان و فیلمنامه نویس در تعدادی از فیلمهایش برای نگارش فیلمنامه مشارکت داشته است.

بیشتر...

آثار شاخص

نظر شما