هیتوشی تاکاگی (بازیگر)

بیوگرافی

Hitoshi Takagi was born on February 26, 1925. He was an actor, known for Tonari no Totoro (1988), Kumonosu-jô (1957) and Shurayukihime (1973). He died on February 11, 2004 in Japan.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۲۶ فوریه، ۱۹۲۵

تاریخ وفات: ۱۱ فوریه، ۲۰۰۴

آثار شاخص

نظر شما