ایسائو تاکاهاتا (کارگردان | نویسنده | تهیه کننده)

بیوگرافی

ایسائو تاکاهاتا کارگردان، فیلم نامه نویس، تهیه کننده و انیشمین ساز مطرح ژاپنی است. هایدی، دختر آلپ، مارکو و آنه با موهای قرمز از آثار مطرح وی به عنوان کارگردان هستند.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۲۹ سپتامبر، ۱۹۳۵

آثار شاخص

نظر شما