کئیکو تاکشیتا

بیوگرافی

کئیکو تاکشیتا (انگلیسی: Keiko Takeshita) هنرپیشه اهل ژاپن است.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۵ اکتبر، ۱۹۵۳

آثار شاخص

نظر شما