ماهیتو تسوجیمورا

بیوگرافی

Mahito Tsujimura was born on April 14, 1930. He is an actor, known for Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Porco Rosso (1992) and A Taxing Woman (1987).

بیشتر...

آثار شاخص

نظر شما