آنتونی پرتجاتکو

بیوگرافی

Antonin Peretjatko was born on March 25, 1974. He is a director and writer, known for La fille du 14 juillet (2013), La loi de la jungle (2016) and Vous voulez une histoire? (2014).

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۹۷۴

آثار شاخص

نظر شما