جوناس بلوکوت (بازیگر | کارگردان)

بیوگرافی

Jonas Bloquet is an actor and director, known for 3 Days to Kill (2014), Élève libre (2008) and The Family (2013).

بیشتر...

آثار شاخص

نظر شما