فتح اله جعفری جوزانی (بازیگر)

بیوگرافی

فتح اله جعفری جوزانی بازیگر، تهیه کننده، مجری طرح، مدیر تولید است.

بیشتر...

آثار شاخص

نظر شما