احمد رفیع زاده (نویسنده)

بیوگرافی

احمد رفیع زاده کارش را در سینما با نگارش فیلمنامه مصائب دوشیزه شروع کرد.او فیلمنامه نویس برخی سریالهای تلویزیونی بوده است.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۳۴۷

آثار شاخص

نظر شما