سعید چنگیزیان (بازیگر)

بیوگرافی

سعید چنگیزیان فارغ التحصیل رشته کارگردانی از دانشگاه سینما و تئاتر است.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۳۵۶

آثار شاخص

نظر شما