فرزین صابونی (بازیگر | کارگردان | نویسنده)

بیوگرافی

تحصیلات وی کارشناس تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۷۳ می باشد. فعالیت اصلی او تئاتر بوده است و حضورش در تعبیر وارونه یک رویا اولین تجربه حضورش در تلویزیون می باشد.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۳۴۸

آثار شاخص

نظر شما