خسرو بامداد (بازیگر)

بیوگرافی

خسرو بامداد، بازیگر اهل ایران است.او کارشناسی ارشد بازیگری و کارگردانی از دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد در سال 1374است.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۳۱۷

آثار شاخص

نظر شما