کاظم ملایی

بیوگرافی

کاظم ملایی نویسنده و کارگردان ایرانی است.

بیشتر...

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

آثار شاخص

نظر شما