سد معبر برای ادامه داستان

۱۳۹۵/۱۱/۲۰   |   احسان آجورلو   |   آنونس

سد معبر نوشته سعید روستایی نمونه یک فیلم‌نامه شسته و رفته تمیز است، بدون اضافه کاری بدون اطوار کودکانه و برخاسته از نوع نگاه مشخص و تکلیف را با مخاطب روشن کرده است. سد معبر داستان خود را راحت و روان پیش می‌برد خرده پیرنگ‌ها را صحیح و راحت به هم متصل می‌کند. از یکی به دیگری می‌رسد. روابط علی و معلولی را درست انجام می‌دهد. شخصیت خود را با موانع مواجه می‌کند و راهکاری برایش تدارک می‌بیند. گره خود را به موقع به داستان می‌زند وبه موقع باز می‌کند. برای شخصیت چندین راه قرار می‌دهد و مخاطب را غافلگیر هم می‌کند. سد معبر در فیلم‌نامه آنقدر روان است که مخاطب نگاه به ساعت نکند و در صندلی جابه‌جا نشود. نقطه میانی فوق العاده‌ای تدارک می‌بیند و در نقطه اوج خود یک تنش استثنایی را به وجود می‌آورد. اما به ناگاه تمام می‌شود. اجازه نمی‌دهد که شخصیت اصلی کنش اصلی را انجام دهد. از نقطه اوج بلافاصله به نقطه پایانی جهش می‌کند. گره گشایی را به انجام نمی‌رساند. دقیقا در زمانی که مخاطب درگیر داستان شده و حس و حال داستان او را گرفته و منتظر است که ببیند بعد چه می‌شود و داستان به کجا می‌رود تمام می‌شود. سد معبر تنها ایرادش این است که پایان بندی ندارد. نه اینکه پایان بد دارد بلکه کلا پایان ندارد. این امر ضربه بزرگی به فیلم زده است اما در مجموع اثر سیال است. نکته دوم درباره فیلم بازی خوب و متفاوت حامد بهداد است. شخصیتی که برون گرا و خشن است اما خبری از عصبیت های بهداد نیست بلکه او در آرام بودن هم خشن است و عصبانی می‌شود، عصبانیتی که مخاطب تا به حال از بهداد ندیده است و همین تفاوت است که مخاطب را شگفت زده می‌کند. حامد بهداد به راحتی از مابقی بازیگران جلوتر است و روایت را به دست گرفته و پیش می‌برد و این کار را هم خیلی پرقدرت انجام می‌دهد و اجازه نمی‌دهد ریتم اثر از دستش خارج شود.