پرواز مرغابی ها   (۱۳۸۸)

  • ۰/۱۰
    ۰
  • ۰/۱۰
    ۰
  • نمره بده
خلاصه داستان

یک محیط بان به نام رحمان، مرغابی زخمی ای را برای مداوا به پسرش علی می سپارد. در طول درمان، میان علی و این پرنده رابطه عاطفی شکل می گیرد و این رابطه منجر به اتفاق هایی می شود.

کارگردان: علی شاه حاتمی

نویسنده: زهرا شاه حاتمی ، علی شاه حاتمی

بازیگران: کیهان ملکی ، مهران غفوریان ، مهران رجبی ، نیلوفر محمودی , بیشتر ...

بازیگران

نظر شما