خون تازه   (۲۰۱۶)

| جنایی، مرموز
  • ۷.۶/۱۰
    ۳۲۴
  • ۴/۱۰
    ۱
  • نمره بده
خلاصه داستان

داستان دو کاراگاه تازه کار به نام های استفان و راش در مسیر تحقیقات دو پرونده که در ظاهر با هم مرتبط نیستند به یکدیگر برخورد میکنند...


بازیگران: آریون باکاره ، Dorian Lough ، Ben Tavassoli ، Aiysha Hart , بیشتر ...

بازیگران

بیشتر ...

نظر شما