بهترین انیمه ها- قسمت اول

غم ناب (۱۹۹۷)

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

انیمیشن، وحشت، موسیقی

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۷.۸

غم ناب

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه | انیمیشن، وحشت، موسیقی

 • ۷.۹
 • نمره بده
مدفن کرم های شب تاب (۱۹۸۸)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

انیمیشن، درام، جنگی

 • ۹.۴
 • نمره بده
۹.۴ ۸.۵

مدفن کرم های شب تاب

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه | انیمیشن، درام، جنگی

 • ۹.۴
 • نمره بده
شاهزاده مونونوکه (۱۹۹۷)

۲ ساعت و ۱۴ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۴

شاهزاده مونونوکه

۲ ساعت و ۱۴ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۵
 • نمره بده
آکیرا (۱۹۸۸)

۲ ساعت و ۴ دقیقه

انیمیشن، اکشن، علمی تخیلی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۱

آکیرا

۲ ساعت و ۴ دقیقه | انیمیشن، اکشن، علمی تخیلی

 • ۸.۴
 • نمره بده
شهر اشباح (۲۰۰۱)

۲ ساعت و ۵ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۸.۶

شهر اشباح

۲ ساعت و ۵ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۹
 • نمره بده
پاتلابور (۱۹۸۹)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

انیمیشن، اکشن، جنایی

 • ۶.۵
 • نمره بده
۶.۵ ۷.۲

پاتلابور

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه | انیمیشن، اکشن، جنایی

 • ۶.۵
 • نمره بده
بازیگر هزاره (۲۰۰۱)

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

انیمیشن، درام، فانتزی

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۷.۹

بازیگر هزاره

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه | انیمیشن، درام، فانتزی

 • ۹
 • نمره بده
قلعه متحرک هاول (۲۰۰۴)

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۸.۲

قلعه متحرک هاول

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۸.۹
 • نمره بده
روح در پوسته (۱۹۹۵)

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

انیمیشن، اکشن، مرموز

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۸

روح در پوسته

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه | انیمیشن، اکشن، مرموز

 • ۹
 • نمره بده
فقط دیروز (۱۹۹۱)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

انیمیشن، درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۷.۷

فقط دیروز

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه | انیمیشن، درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده