بهترین انیمه ها- قسمت دوم

همسایه من توتورو (۱۹۸۸)

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

انیمیشن، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۳

همسایه من توتورو

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه | انیمیشن، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
پاپریکا (۲۰۰۶)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، جنایی

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۷.۷

پاپریکا

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، جنایی

 • ۸.۵
 • نمره بده
نائوشکا از دره باد (۱۹۸۴)

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۱

نائوشکا از دره باد

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
پونیو روی صخره کنار دریا (۲۰۰۸)

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه

انیمیشن، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۷.۷

پونیو روی صخره کنار دریا

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه | انیمیشن، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
خاطرات (۱۹۹۵)

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه

انیمیشن، فانتزی، علمی تخیلی

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۷.۶

خاطرات

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه | انیمیشن، فانتزی، علمی تخیلی

 • ۸
 • نمره بده
قصه های کف دریا (۲۰۰۶)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳ ۶.۵

قصه های کف دریا

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۶.۳
 • نمره بده
توله گرگ ها (۲۰۱۲)

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

انیمیشن، درام، خانوادگی

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۸.۲

توله گرگ ها

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه | انیمیشن، درام، خانوادگی

 • ۷.۸
 • نمره بده
قلعه ای در آسمان (۱۹۸۶)

۲ ساعت و ۵ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۸.۱

قلعه ای در آسمان

۲ ساعت و ۵ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۷.۲
 • نمره بده
پدرخوانده های توکیو (۲۰۰۳)

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۶.۸
 • نمره بده
۶.۸ ۷.۹

پدرخوانده های توکیو

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۶.۸
 • نمره بده
پورکو روسو (۱۹۹۲)

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۷.۸

پورکو روسو

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۹
 • نمره بده