برترین فیلم های ترسناک تاریخ سینما

جن گیر (۱۹۷۳)

۲ ساعت و ۲ دقیقه

وحشت

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸

جن گیر

۲ ساعت و ۲ دقیقه | وحشت

 • ۸.۱
 • نمره بده
احضار روح (۲۰۱۳)

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

وحشت، مرموز، مهیج

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۷.۵

احضار روح

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه | وحشت، مرموز، مهیج

 • ۸.۶
 • نمره بده
Ring (۱۹۹۹)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

وحشت

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵ ۶.۴

Ring

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه | وحشت

 • ۷.۵
 • نمره بده
درخشش (۱۹۸۰)

۲ ساعت و ۲۶ دقیقه

درام، وحشت

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۴

درخشش

۲ ساعت و ۲۶ دقیقه | درام، وحشت

 • ۸.۲
 • نمره بده
طالع نحس (۱۹۷۶)

۱ ساعت و ۵۱ دقیقه

فانتزی، وحشت، مرموز

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴ ۷.۶

طالع نحس

۱ ساعت و ۵۱ دقیقه | فانتزی، وحشت، مرموز

 • ۷.۴
 • نمره بده
دیگران (۲۰۰۱)

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه

فانتزی، وحشت، مهیج

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۷.۶

دیگران

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه | فانتزی، وحشت، مهیج

 • ۸.۱
 • نمره بده
پروژه جادوگر بلر (۱۹۹۹)

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

وحشت

 • ۷.۱
 • نمره بده
۷.۱ ۶.۴

پروژه جادوگر بلر

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه | وحشت

 • ۷.۱
 • نمره بده
بچه رزماری (۱۹۶۸)

۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

درام، وحشت

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶ ۸

بچه رزماری

۲ ساعت و ۱۶ دقیقه | درام، وحشت

 • ۷.۶
 • نمره بده
آدم درست را راه بده (۲۰۰۸)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

درام، وحشت، عاشقانه

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸

آدم درست را راه بده

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه | درام، وحشت، عاشقانه

 • ۸.۲
 • نمره بده
فعالیت فراطبیعی (۲۰۰۷)

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

وحشت

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۶.۳

فعالیت فراطبیعی

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه | وحشت

 • ۷.۸
 • نمره بده