چشم انداز سینمای ایران 3

دریاچه ماهی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۲۴ دقیقه

درام، دفاع مقدس

 • ۴
 • نمره بده
۴

دریاچه ماهی

۱ ساعت و ۲۴ دقیقه | درام، دفاع مقدس

 • ۴
 • نمره بده
اسرافیل (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
۶.۹

اسرافیل

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
سارا و آیدا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

 • ۵.۸
 • نمره بده
۵.۸

سارا و آیدا

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

 • ۵.۸
 • نمره بده
خفه گی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
۶.۹

خفه گی

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
بیست و یک روز بعد (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

بیست و یک روز بعد

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
ایتالیا ایتالیا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۴.۸
 • نمره بده
۴.۸

ایتالیا ایتالیا

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۴.۸
 • نمره بده
یادم تو را فراموش (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

درام

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲

یادم تو را فراموش

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه | درام

 • ۸.۲
 • نمره بده
شماره 17 سهیلا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

شماره 17 سهیلا

۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
ماه گرفتگی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۵.۳
 • نمره بده
۵.۳

ماه گرفتگی

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۵.۳
 • نمره بده
آباجان (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷

آباجان

۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
آذر (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹.۸
 • نمره بده
۹.۸

آذر

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹.۸
 • نمره بده