سینما، اقتباس- قسمت اول

سریر خون (۱۹۵۷)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

درام

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۱

سریر خون

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه | درام

 • ۸.۵
 • نمره بده
مرثیه ای برای یک رویا (۲۰۰۰)

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

درام

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۴

مرثیه ای برای یک رویا

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه | درام

 • ۸.۴
 • نمره بده
باشگاه مشت زنی (۱۹۹۹)

۲ ساعت و ۱۹ دقیقه

درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۸

باشگاه مشت زنی

۲ ساعت و ۱۹ دقیقه | درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
درخشش (۱۹۸۰)

۲ ساعت و ۲۶ دقیقه

درام، وحشت

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۴

درخشش

۲ ساعت و ۲۶ دقیقه | درام، وحشت

 • ۸.۲
 • نمره بده
پدرخوانده (۱۹۷۲)

۲ ساعت و ۵۵ دقیقه

جنایی، درام

 • ۹.۲
 • نمره بده
۹.۲ ۹.۲

پدرخوانده

۲ ساعت و ۵۵ دقیقه | جنایی، درام

 • ۹.۲
 • نمره بده
آنا کارنینا (۲۰۱۲)

۲ ساعت و ۹ دقیقه

درام، عاشقانه

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳ ۶.۶

آنا کارنینا

۲ ساعت و ۹ دقیقه | درام، عاشقانه

 • ۷.۳
 • نمره بده
سکوت بره ها (۱۹۹۱)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

جنایی، درام، وحشت

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۶

سکوت بره ها

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه | جنایی، درام، وحشت

 • ۸.۴
 • نمره بده
جزیره شاتر (۲۰۱۰)

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

مرموز، مهیج

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۱

جزیره شاتر

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه | مرموز، مهیج

 • ۸.۴
 • نمره بده
گتسبی بزرگ (۲۰۱۳)

۲ ساعت و ۲۳ دقیقه

درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۷.۳

گتسبی بزرگ

۲ ساعت و ۲۳ دقیقه | درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده
بازرس (۱۹۷۲)

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

مرموز، مهیج

 • ۰
 • نمره بده
۰ ۸.۱

بازرس

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه | مرموز، مهیج

 • ۰
 • نمره بده