سینما، اقتباس- قسمت سوم

بازگشته (۲۰۱۵)

۲ ساعت و ۳۶ دقیقه

ماجراجویی، درام، مهیج

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۱

بازگشته

۲ ساعت و ۳۶ دقیقه | ماجراجویی، درام، مهیج

 • ۸.۱
 • نمره بده
کودکی ایوان (۱۹۶۲)

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

درام، جنگی

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴ ۸.۱

کودکی ایوان

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه | درام، جنگی

 • ۷.۴
 • نمره بده
چشمان کاملا بسته (۱۹۹۹)

۲ ساعت و ۳۹ دقیقه

درام، مرموز، مهیج

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴ ۷.۳

چشمان کاملا بسته

۲ ساعت و ۳۹ دقیقه | درام، مرموز، مهیج

 • ۷.۴
 • نمره بده
دور از اجتماع خشمگین (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

درام، عاشقانه

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۷.۱

دور از اجتماع خشمگین

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه | درام، عاشقانه

 • ۷.۸
 • نمره بده
هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم (۲۰۱۱)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

ماجراجویی، درام، فانتزی

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۱

هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه | ماجراجویی، درام، فانتزی

 • ۸.۶
 • نمره بده
ارباب حلقه ها: دو برج (۲۰۰۲)

۲ ساعت و ۵۹ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۷

ارباب حلقه ها: دو برج

۲ ساعت و ۵۹ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
بر باد رفته (۱۹۳۹)

۳ ساعت و ۵۸ دقیقه

درام، تاریخی، عاشقانه

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۲

بر باد رفته

۳ ساعت و ۵۸ دقیقه | درام، تاریخی، عاشقانه

 • ۸.۳
 • نمره بده
مستأجر (۱۹۷۶)

۲ ساعت و ۶ دقیقه

درام، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۷.۸

مستأجر

۲ ساعت و ۶ دقیقه | درام، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
آلیس در سرزمین عجایب (۲۰۱۰)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۶.۵

آلیس در سرزمین عجایب

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه | ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۷.۲
 • نمره بده
دشمنان مردم (۲۰۰۹)

۲ ساعت و ۲۰ دقیقه

بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳ ۷

دشمنان مردم

۲ ساعت و ۲۰ دقیقه | بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۷.۳
 • نمره بده