فیلم های راه یافته به جشنواره فجر- قسمت اول

گشت ارشاد2 (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴

گشت ارشاد2

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
نگار (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۴.۵
 • نمره بده
۴.۵

نگار

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۴.۵
 • نمره بده
ایتالیا ایتالیا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

ایتالیا ایتالیا

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
قاتل اهلی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱۰
 • نمره بده
۱۰

قاتل اهلی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱۰
 • نمره بده
کارگر ساده نیازمندیم (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

کارگر ساده نیازمندیم

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
شماره 17 سهیلا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

شماره 17 سهیلا

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
مادری (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

مادری

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
یک روز بخصوص (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده
۸

یک روز بخصوص

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده
سوفی و دیوانه (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

سوفی و دیوانه

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
بیست و یک روز بعد (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

بیست و یک روز بعد

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده