فیلم های راه یافته به جشنواره فجر- قسمت اول

گشت 2 (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

گشت 2

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
نگار (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
۶.۹

نگار

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
ایتالیا ایتالیا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۴.۷
 • نمره بده
۴.۷

ایتالیا ایتالیا

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۴.۷
 • نمره بده
قاتل اهلی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

قاتل اهلی

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
کارگر ساده نیازمندیم (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

 • ۶.۲
 • نمره بده
۶.۲

کارگر ساده نیازمندیم

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

 • ۶.۲
 • نمره بده
شماره 17 سهیلا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

شماره 17 سهیلا

۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
مادری (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

مادری

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
یک روز بخصوص (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

 • ۶
 • نمره بده
۶

یک روز بخصوص

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

 • ۶
 • نمره بده
سوفی و دیوانه (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

 • ۳.۸
 • نمره بده
۳.۸

سوفی و دیوانه

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

 • ۳.۸
 • نمره بده
بیست و یک روز بعد (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

بیست و یک روز بعد

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده