فیلم های راه یافته به جشنواره فجر- قسمت دوم

انزوا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

انزوا

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
سد معبر (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱۰
 • نمره بده
۱۰

سد معبر

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱۰
 • نمره بده
تابستان داغ (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

تابستان داغ

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده

چراغ های ناتمام

 • ۰
 • نمره بده
کمدی انسانی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده
۸

کمدی انسانی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده
پشت دیوار سکوت (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

پشت دیوار سکوت

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
سارا و آیدا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱
 • نمره بده
۱

سارا و آیدا

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱
 • نمره بده
ماه گرفتگی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

ماه گرفتگی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
خفه گی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹
 • نمره بده
۹

خفه گی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹
 • نمره بده
رگ خواب (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

رگ خواب

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده