فیلم های راه یافته به جشنواره فجر- قسمت دوم

انزوا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۱ دقیقه

 • ۶.۲
 • نمره بده
۶.۲

انزوا

۱ ساعت و ۳۱ دقیقه

 • ۶.۲
 • نمره بده
سد معبر (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

سد معبر

۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
تابستان داغ (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۲۴ دقیقه

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳

تابستان داغ

۱ ساعت و ۲۴ دقیقه

 • ۶.۳
 • نمره بده
چراغ های ناتمام (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

 • ۴.۶
 • نمره بده
۴.۶

چراغ های ناتمام

۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

 • ۴.۶
 • نمره بده
کمدی انسانی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
۶.۹

کمدی انسانی

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
پشت دیوار سکوت (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

 • ۶
 • نمره بده
۶

پشت دیوار سکوت

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

 • ۶
 • نمره بده
سارا و آیدا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

 • ۴.۳
 • نمره بده
۴.۳

سارا و آیدا

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

 • ۴.۳
 • نمره بده
ماه گرفتگی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۵.۳
 • نمره بده
۵.۳

ماه گرفتگی

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۵.۳
 • نمره بده
خفه گی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

خفه گی

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
رگ خواب (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

 • ۷.۱
 • نمره بده
۷.۱

رگ خواب

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

 • ۷.۱
 • نمره بده