فیلم های راه یافته به جشنواره فجر- قسمت سوم

ویلایی ها (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

ویلایی ها

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
زیر سقف دودی (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۵.۴
 • نمره بده
۵.۴

زیر سقف دودی

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۵.۴
 • نمره بده
بدون تاریخ بدون امضا (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

بدون تاریخ بدون امضا

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
ماجرای نیمروز (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷

ماجرای نیمروز

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۸.۷
 • نمره بده
اسرافیل (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
۶.۹

اسرافیل

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
فِراری (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۴.۵
 • نمره بده
۴.۵

فِراری

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۴.۵
 • نمره بده
رهایی از بهشت (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

 • ۱۰
 • نمره بده
۱۰

رهایی از بهشت

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

 • ۱۰
 • نمره بده
آباجان (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷

آباجان

۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
فصل نرگس (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

 • ۶.۴
 • نمره بده
۶.۴

فصل نرگس

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

 • ۶.۴
 • نمره بده
کوپال (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

 • ۴.۴
 • نمره بده
۴.۴

کوپال

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

 • ۴.۴
 • نمره بده
خوب، بد، جلف (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

خوب، بد، جلف

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
خانه (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

خانه

۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
آذر (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹.۸
 • نمره بده
۹.۸

آذر

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹.۸
 • نمره بده