محبوب ترین فیلم های روز جهان

جوخه انتحار (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۳ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶ ۷

جوخه انتحار

۲ ساعت و ۳ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۶
 • نمره بده
جیسون بورن (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۳ دقیقه

اکشن، مهیج

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۷.۱

جیسون بورن

۲ ساعت و ۳ دقیقه | اکشن، مهیج

 • ۷.۸
 • نمره بده
پیشتازان فضا: فراتر (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۲ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳ ۷.۵

پیشتازان فضا: فراتر

۲ ساعت و ۲ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۳
 • نمره بده
شکارچیان ارواح (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

اکشن، کمدی، فانتزی

 • ۶.۸
 • نمره بده
۶.۸ ۵.۵

شکارچیان ارواح

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه | اکشن، کمدی، فانتزی

 • ۶.۸
 • نمره بده
مامان های بد (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

کمدی

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳ ۶.۸

مامان های بد

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه | کمدی

 • ۶.۳
 • نمره بده
بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۳۱ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۶.۹
 • نمره بده
۶.۹ ۶.۹

بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت

۲ ساعت و ۳۱ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۶.۹
 • نمره بده
دیوار بزرگ (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

دیوار بزرگ

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۹
 • نمره بده
زندگی خصوصی حیوانات خانگی (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

انیمیشن، کمدی، خانوادگی

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۶.۸

زندگی خصوصی حیوانات خانگی

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه | انیمیشن، کمدی، خانوادگی

 • ۸
 • نمره بده
افسانه تارزان (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۶.۶

افسانه تارزان

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۷.۲
 • نمره بده
اعصاب (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

ماجراجویی، جنایی، مرموز

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷ ۷.۲

اعصاب

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه | ماجراجویی، جنایی، مرموز

 • ۷.۷
 • نمره بده
چراغ خاموش (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

وحشت

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۶.۹

چراغ خاموش

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه | وحشت

 • ۷.۸
 • نمره بده
روز استقلال: بازخیز (۲۰۱۶)

۲ ساعت

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۶.۹
 • نمره بده
۶.۹ ۵.۵

روز استقلال: بازخیز

۲ ساعت | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۶.۹
 • نمره بده
مهمانی سوسیسی (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۵.۷
 • نمره بده
۵.۷

مهمانی سوسیسی

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۵.۷
 • نمره بده
بتمن: شوخی مرگبار (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۱۶ دقیقه

انیمیشن، اکشن، جنایی

 • ۷
 • نمره بده
۷ ۶.۸

بتمن: شوخی مرگبار

۱ ساعت و ۱۶ دقیقه | انیمیشن، اکشن، جنایی

 • ۷
 • نمره بده
تالولا (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۱ دقیقه

کمدی، درام، عاشقانه

 • ۶.۲
 • نمره بده
۶.۲ ۶.۸

تالولا

۱ ساعت و ۵۱ دقیقه | کمدی، درام، عاشقانه

 • ۶.۲
 • نمره بده
نابغه ها (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

اکشن، کمدی، جنایی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

نابغه ها

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه | اکشن، کمدی، جنایی

 • ۸.۱
 • نمره بده
ستیغ اره (۲۰۱۶)

بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷

ستیغ اره

| بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۸.۷
 • نمره بده
در جستجوی دوری (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶ ۷.۸

در جستجوی دوری

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۶
 • نمره بده
زوتوپیا (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

انیمیشن، اکشن، ماجراجویی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۲

زوتوپیا

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه | انیمیشن، اکشن، ماجراجویی

 • ۸.۴
 • نمره بده
مردان خوب (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

اکشن، کمدی، جنایی

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴ ۷.۶

مردان خوب

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه | اکشن، کمدی، جنایی

 • ۷.۴
 • نمره بده
من پیش از تو (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

درام، عاشقانه

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۷.۶

من پیش از تو

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه | درام، عاشقانه

 • ۸.۲
 • نمره بده
۹ جان (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

کمدی، خانوادگی، فانتزی

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳ ۳.۵

۹ جان

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه | کمدی، خانوادگی، فانتزی

 • ۷.۳
 • نمره بده
پدر همخون (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

اکشن، مهیج

 • ۷.۱
 • نمره بده
۷.۱ ۸.۷

پدر همخون

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه | اکشن، مهیج

 • ۷.۱
 • نمره بده
Max Rose (۲۰۱۳)

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

کمدی، درام

 • ۳.۵
 • نمره بده
۳.۵ ۷.۴

Max Rose

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه | کمدی، درام

 • ۳.۵
 • نمره بده
وارکرافت (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۳ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷ ۷.۳

وارکرافت

۲ ساعت و ۳ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۷
 • نمره بده
کاپیتان شگفت انگیز (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۸.۱

کاپیتان شگفت انگیز

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه | کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده
ددپول (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۱

ددپول

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۱
 • نمره بده
دکتر استرنج (۲۰۱۶)

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

دکتر استرنج

| اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۱
 • نمره بده
یک هولوگرام برای پادشاه (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

کمدی، درام

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳ ۶.۱

یک هولوگرام برای پادشاه

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه | کمدی، درام

 • ۶.۳
 • نمره بده
روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان (۲۰۱۶)

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان

| اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۶
 • نمره بده
مردان ایکس آخرالزمان (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۲۴ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۷.۳

مردان ایکس آخرالزمان

۲ ساعت و ۲۴ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۹
 • نمره بده
کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۲۷ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۸.۲

کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی

۲ ساعت و ۲۷ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۸
 • نمره بده
شکارچی: جنگ زمستان (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۶.۱

شکارچی: جنگ زمستان

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۷.۲
 • نمره بده
آبهای کم عمق (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

درام، وحشت، مهیج

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴ ۶.۸

آبهای کم عمق

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه | درام، وحشت، مهیج

 • ۷.۴
 • نمره بده
جنایتکار (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه

اکشن، جنایی، درام

 • ۷.۱
 • نمره بده
۷.۱ ۶.۳

جنایتکار

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه | اکشن، جنایی، درام

 • ۷.۱
 • نمره بده
عصر یخبندان ۵ (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۵.۸

عصر یخبندان ۵

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۸
 • نمره بده
کافه سوسایتی (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

کمدی، درام، عاشقانه

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶ ۷.۱

کافه سوسایتی

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه | کمدی، درام، عاشقانه

 • ۷.۶
 • نمره بده
XOXO (۲۰۱۶)

درام

 • ۵
 • نمره بده
۵

XOXO

| درام

 • ۵
 • نمره بده
پاکسازی: سال انتخابات (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

اکشن، وحشت، علمی تخیلی

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۶.۱

پاکسازی: سال انتخابات

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه | اکشن، وحشت، علمی تخیلی

 • ۷.۲
 • نمره بده
غول بزرگ مهربان (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴ ۶.۸

غول بزرگ مهربان

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه | ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۷.۴
 • نمره بده
شوالیه تاریکی (۲۰۰۸)

۲ ساعت و ۳۲ دقیقه

اکشن، جنایی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۹

شوالیه تاریکی

۲ ساعت و ۳۲ دقیقه | اکشن، جنایی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
آستانه هفده سالگی (۲۰۱۶)

کمدی، درام

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

آستانه هفده سالگی

| کمدی، درام

 • ۷.۹
 • نمره بده
مایک و دیو به قرار عروسی نیاز دارند (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

ماجراجویی، کمدی، عاشقانه

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵ ۶.۵

مایک و دیو به قرار عروسی نیاز دارند

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه | ماجراجویی، کمدی، عاشقانه

 • ۷.۵
 • نمره بده
هویت بورن (۲۰۰۲)

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

اکشن، مرموز، مهیج

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷ ۷.۹

هویت بورن

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه | اکشن، مرموز، مهیج

 • ۷.۷
 • نمره بده
Into the Forest (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه

درام، علمی تخیلی

 • ۵
 • نمره بده
۵ ۶.۱

Into the Forest

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه | درام، علمی تخیلی

 • ۵
 • نمره بده
هری پاتر و سنگ جادو (۲۰۰۱)

۲ ساعت و ۳۲ دقیقه

ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۷.۵

هری پاتر و سنگ جادو

۲ ساعت و ۳۲ دقیقه | ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۹
 • نمره بده
مهمانی شرکت برای کریسمس (۲۰۱۶)

کمدی

 • ۵.۸
 • نمره بده
۵.۸

مهمانی شرکت برای کریسمس

| کمدی

 • ۵.۸
 • نمره بده
حسابدار (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۸ دقیقه

جنایی، درام، مهیج

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

حسابدار

۲ ساعت و ۸ دقیقه | جنایی، درام، مهیج

 • ۷.۵
 • نمره بده
شماره ۱۰ خیابان کلورفیلد (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

درام، وحشت، مرموز

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷ ۷.۳

شماره ۱۰ خیابان کلورفیلد

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه | درام، وحشت، مرموز

 • ۷.۷
 • نمره بده
نفس نکش (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

وحشت، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۴

نفس نکش

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه | وحشت، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
اژدهای پیت (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵ ۷.۹

اژدهای پیت

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه | ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۷.۵
 • نمره بده
اولتیماتوم بورن (۲۰۰۷)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

اکشن، مرموز، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۱

اولتیماتوم بورن

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه | اکشن، مرموز، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
هوش مرکزی (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

اکشن، کمدی، جنایی

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵ ۶.۶

هوش مرکزی

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه | اکشن، کمدی، جنایی

 • ۷.۵
 • نمره بده
رکود بزرگ (۲۰۱۵)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

بیوگرافی، کمدی، درام

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵ ۷.۸

رکود بزرگ

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه | بیوگرافی، کمدی، درام

 • ۷.۵
 • نمره بده
جنگ ستارگان: قسمت هفتم - نیروی بیدار (۲۰۱۵)

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳ ۸.۲

جنگ ستارگان: قسمت هفتم - نیروی بیدار

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۳
 • نمره بده
ناهمتا: هم پیمان (۲۰۱۶)

۲ ساعت

اکشن، ماجراجویی، مرموز

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۵.۸

ناهمتا: هم پیمان

۲ ساعت | اکشن، ماجراجویی، مرموز

 • ۷.۲
 • نمره بده
جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها (۲۰۱۶)

ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴

جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها

| ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
میراث بورن (۲۰۱۲)

۲ ساعت و ۱۵ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، مهیج

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۶.۷

میراث بورن

۲ ساعت و ۱۵ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، مهیج

 • ۷.۲
 • نمره بده
حالا منو میبینی 2 (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۹ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵ ۶.۹

حالا منو میبینی 2

۲ ساعت و ۹ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۵
 • نمره بده
پرندگان خشمگین (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه

انیمیشن، اکشن، کمدی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۶.۳

پرندگان خشمگین

۱ ساعت و ۳۷ دقیقه | انیمیشن، اکشن، کمدی

 • ۸.۱
 • نمره بده
هنری هاردکور (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵ ۶.۹

هنری هاردکور

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۵
 • نمره بده
هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم (۲۰۱۱)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

ماجراجویی، درام، فانتزی

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۱

هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه | ماجراجویی، درام، فانتزی

 • ۸.۶
 • نمره بده
گرگ وال استریت (۲۰۱۳)

۳ ساعت

بیوگرافی، کمدی، جنایی

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷ ۸.۲

گرگ وال استریت

۳ ساعت | بیوگرافی، کمدی، جنایی

 • ۷.۷
 • نمره بده
برتری بورن (۲۰۰۴)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

اکشن، مرموز، مهیج

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۷.۸

برتری بورن

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه | اکشن، مرموز، مهیج

 • ۷.۸
 • نمره بده
13 ساعت: سربازان مخفی بنغازی (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۲۴ دقیقه

اکشن، درام، مهیج

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷ ۷.۴

13 ساعت: سربازان مخفی بنغازی

۲ ساعت و ۲۴ دقیقه | اکشن، درام، مهیج

 • ۷.۷
 • نمره بده
روز استقلال (۱۹۹۶)

۲ ساعت و ۲۵ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶ ۶.۹

روز استقلال

۲ ساعت و ۲۵ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۶
 • نمره بده
Daylight's End (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

اکشن، وحشت، علمی تخیلی

 • ۵.۵
 • نمره بده
۵.۵ ۵.۲

Daylight's End

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه | اکشن، وحشت، علمی تخیلی

 • ۵.۵
 • نمره بده
سگ های جنگی (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه

کمدی، درام، جنگی

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

سگ های جنگی

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه | کمدی، درام، جنگی

 • ۷.۵
 • نمره بده
بچه ناف کامپتون (۲۰۱۵)

۲ ساعت و ۲۷ دقیقه

بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۷.۹

بچه ناف کامپتون

۲ ساعت و ۲۷ دقیقه | بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۸.۵
 • نمره بده
Edge of Winter (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

درام، مهیج

 • ۰
 • نمره بده
۰ ۵.۲

Edge of Winter

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه | درام، مهیج

 • ۰
 • نمره بده
پیشتازان فضا (۲۰۰۹)

۲ ساعت و ۷ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳ ۸

پیشتازان فضا

۲ ساعت و ۷ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۳
 • نمره بده
شکارچیان ارواح (۱۹۸۴)

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۷.۸

شکارچیان ارواح

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۸
 • نمره بده
احضار روح 2 (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۱۴ دقیقه

وحشت، مرموز، مهیج

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۷.۸

احضار روح 2

۲ ساعت و ۱۴ دقیقه | وحشت، مرموز، مهیج

 • ۸.۴
 • نمره بده
روز مادر (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

کمدی، درام

 • ۵
 • نمره بده
۵ ۵.۵

روز مادر

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه | کمدی، درام

 • ۵
 • نمره بده
مکس دیوانه: جاده خشم (۲۰۱۵)

۲ ساعت

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۱

مکس دیوانه: جاده خشم

۲ ساعت | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۸.۱
 • نمره بده
هفت دلاور (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۱۲ دقیقه

اکشن، وسترن

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

هفت دلاور

۲ ساعت و ۱۲ دقیقه | اکشن، وسترن

 • ۸.۱
 • نمره بده
مردی از آنکل (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۷.۳

مردی از آنکل

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۱
 • نمره بده
نگهبانان کهکشان (۲۰۱۴)

۲ ساعت و ۱ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۱

نگهبانان کهکشان

۲ ساعت و ۱ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۸.۱
 • نمره بده
خرچنگ (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۷.۲

خرچنگ

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه | کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده
بن هور (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۲۱ دقیقه

ماجراجویی، درام، تاریخی

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

بن هور

۲ ساعت و ۲۱ دقیقه | ماجراجویی، درام، تاریخی

 • ۷.۴
 • نمره بده
33 نفر (۲۰۱۵)

۲ ساعت و ۷ دقیقه

بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳ ۶.۹

33 نفر

۲ ساعت و ۷ دقیقه | بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۷.۳
 • نمره بده
اتاق (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

درام

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۳

اتاق

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه | درام

 • ۸.۲
 • نمره بده
بازگشته (۲۰۱۵)

۲ ساعت و ۳۶ دقیقه

ماجراجویی، درام، مهیج

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۱

بازگشته

۲ ساعت و ۳۶ دقیقه | ماجراجویی، درام، مهیج

 • ۸.۱
 • نمره بده
اتاق سبز (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

جنایی، وحشت، موسیقی

 • ۵.۸
 • نمره بده
۵.۸ ۷.۱

اتاق سبز

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه | جنایی، وحشت، موسیقی

 • ۵.۸
 • نمره بده
هشت نفرت انگیز (۲۰۱۵)

۳ ساعت و ۷ دقیقه

جنایی، درام، مرموز

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۷.۹

هشت نفرت انگیز

۳ ساعت و ۷ دقیقه | جنایی، درام، مرموز

 • ۸.۴
 • نمره بده
در عمق (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

وحشت، مهیج

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۵.۷

در عمق

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه | وحشت، مهیج

 • ۸.۸
 • نمره بده
مریخی (۲۰۱۵)

۲ ساعت و ۲۴ دقیقه

ماجراجویی، درام، علمی تخیلی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۱

مریخی

۲ ساعت و ۲۴ دقیقه | ماجراجویی، درام، علمی تخیلی

 • ۸.۱
 • نمره بده
هر کسی چیزی میخواهد (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

کمدی

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۷.۲

هر کسی چیزی میخواهد

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه | کمدی

 • ۷.۹
 • نمره بده
کیانو (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

اکشن، کمدی

 • ۶
 • نمره بده
۶ ۶.۴

کیانو

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه | اکشن، کمدی

 • ۶
 • نمره بده
شازده کوچولو (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۷.۸

شازده کوچولو

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
دیشوم (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۴ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵ ۵.۷

دیشوم

۲ ساعت و ۴ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۷.۵
 • نمره بده
بین ستاره ای (۲۰۱۴)

۲ ساعت و ۴۹ دقیقه

ماجراجویی، درام، علمی تخیلی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۶

بین ستاره ای

۲ ساعت و ۴۹ دقیقه | ماجراجویی، درام، علمی تخیلی

 • ۸.۳
 • نمره بده
مکانیک: رستاخیز (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

اکشن، جنایی، مهیج

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷

مکانیک: رستاخیز

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه | اکشن، جنایی، مهیج

 • ۷.۷
 • نمره بده
تک تیرانداز: روح تیرانداز (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

اکشن، درام، جنگی

 • ۵.۵
 • نمره بده
۵.۵ ۵.۴

تک تیرانداز: روح تیرانداز

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه | اکشن، درام، جنگی

 • ۵.۵
 • نمره بده
لک لک ها (۲۰۱۶)

انیمیشن، کمدی، خانوادگی

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

لک لک ها

| انیمیشن، کمدی، خانوادگی

 • ۷.۹
 • نمره بده
آنتروپوید (۲۰۱۶)

۲ ساعت

بیوگرافی، تاریخی، مهیج

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۸.۱

آنتروپوید

۲ ساعت | بیوگرافی، تاریخی، مهیج

 • ۷.۸
 • نمره بده
ویروسی (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

درام، وحشت، علمی تخیلی

 • ۵.۵
 • نمره بده
۵.۵ ۵.۶

ویروسی

۱ ساعت و ۲۵ دقیقه | درام، وحشت، علمی تخیلی

 • ۵.۵
 • نمره بده
رئیس (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

کمدی

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳ ۵.۳

رئیس

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه | کمدی

 • ۷.۳
 • نمره بده
لندن سقوط کرده است (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

اکشن، جنایی، درام

 • ۷.۱
 • نمره بده
۷.۱ ۵.۹

لندن سقوط کرده است

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه | اکشن، جنایی، درام

 • ۷.۱
 • نمره بده
پیشتازان فضا: به سوی تاریکی (۲۰۱۳)

۲ ساعت و ۱۲ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶ ۷.۸

پیشتازان فضا: به سوی تاریکی

۲ ساعت و ۱۲ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۶
 • نمره بده
دختری در قطار (۲۰۱۶)

مرموز، مهیج

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲

دختری در قطار

| مرموز، مهیج

 • ۷.۲
 • نمره بده
رزیدنت اویل: قسمت پایانی (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

اکشن، وحشت، علمی تخیلی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

رزیدنت اویل: قسمت پایانی

۱ ساعت و ۴۶ دقیقه | اکشن، وحشت، علمی تخیلی

 • ۸.۱
 • نمره بده
هری پاتر و جام آتش (۲۰۰۵)

۲ ساعت و ۳۷ دقیقه

ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۷.۶

هری پاتر و جام آتش

۲ ساعت و ۳۷ دقیقه | ماجراجویی، خانوادگی، فانتزی

 • ۹
 • نمره بده
تخریب (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه

درام

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۷.۱

تخریب

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه | درام

 • ۷.۲
 • نمره بده
ویسکی، تانگو، فاکسترات (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

بیوگرافی، کمدی، درام

 • ۶
 • نمره بده
۶ ۶.۶

ویسکی، تانگو، فاکسترات

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه | بیوگرافی، کمدی، درام

 • ۶
 • نمره بده
رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

۲ ساعت و ۲۲ دقیقه

جنایی، درام

 • ۹.۱
 • نمره بده
۹.۱ ۹.۳

رهایی از شاوشنک

۲ ساعت و ۲۲ دقیقه | جنایی، درام

 • ۹.۱
 • نمره بده
نفوذی (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۷ دقیقه

بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۷.۳

نفوذی

۲ ساعت و ۷ دقیقه | بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۷.۲
 • نمره بده
مرد پولادین (۲۰۱۳)

۲ ساعت و ۲۳ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳ ۷.۲

مرد پولادین

۲ ساعت و ۲۳ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۶.۳
 • نمره بده
فرا ماشین (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

درام، مرموز، علمی تخیلی

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷ ۷.۷

فرا ماشین

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه | درام، مرموز، علمی تخیلی

 • ۷.۷
 • نمره بده
نگاه آسمانی (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

درام، مهیج، جنگی

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳ ۷.۴

نگاه آسمانی

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه | درام، مهیج، جنگی

 • ۷.۳
 • نمره بده
توده سیاه (۲۰۱۵)

۲ ساعت و ۳ دقیقه

بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴ ۷

توده سیاه

۲ ساعت و ۳ دقیقه | بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۷.۴
 • نمره بده
شیطان نئونی (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

وحشت، مهیج

 • ۶.۶
 • نمره بده
۶.۶ ۷

شیطان نئونی

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه | وحشت، مهیج

 • ۶.۶
 • نمره بده
Kabali (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۳۳ دقیقه

اکشن، جنایی، درام

 • ۳.۵
 • نمره بده
۳.۵ ۷.۱

Kabali

۲ ساعت و ۳۳ دقیقه | اکشن، جنایی، درام

 • ۳.۵
 • نمره بده
بازی تقلید (۲۰۱۴)

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه

بیوگرافی، درام، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۱

بازی تقلید

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه | بیوگرافی، درام، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
فلورانس فاستر جنکینس (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

بیوگرافی، کمدی، درام

 • ۳.۵
 • نمره بده
۳.۵ ۷.۱

فلورانس فاستر جنکینس

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه | بیوگرافی، کمدی، درام

 • ۳.۵
 • نمره بده
ساحره (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

وحشت، مرموز

 • ۶.۱
 • نمره بده
۶.۱ ۶.۸

ساحره

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه | وحشت، مرموز

 • ۶.۱