محبوب ترین فیلم های روز ایران

بارکد (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

بارکد

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
لانتوری (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

لانتوری

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
زاپاس (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

کمدی، اجتماعی

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷

زاپاس

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه | کمدی، اجتماعی

 • ۶.۷
 • نمره بده
من سالوادور نیستم (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۱
 • نمره بده
۷.۱

من سالوادور نیستم

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۱
 • نمره بده
ابد و یک روز (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸

ابد و یک روز

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
ایستاده در غبار (۱۳۹۴)

دفاع مقدس، جنگی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

ایستاده در غبار

| دفاع مقدس، جنگی

 • ۸.۳
 • نمره بده
دختر (۱۳۹۴)

 • ۷
 • نمره بده
۷

دختر

 • ۷
 • نمره بده
50 کیلو آلبالو (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷

50 کیلو آلبالو

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۷
 • نمره بده
بادیگارد (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

بادیگارد

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
دراکولا (۱۳۹۴)

کمدی، فانتزی

 • ۵.۷
 • نمره بده
۵.۷

دراکولا

| کمدی، فانتزی

 • ۵.۷
 • نمره بده
رسوایی 2 (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

 • ۵.۴
 • نمره بده
۵.۴

رسوایی 2

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

 • ۵.۴
 • نمره بده
اژدها وارد می شود (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

اژدها وارد می شود

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
خشم و هیاهو (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

خشم و هیاهو

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
یک دزدی عاشقانه (۱۳۹۳)

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

کمدی

 • ۵.۵
 • نمره بده
۵.۵

یک دزدی عاشقانه

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه | کمدی

 • ۵.۵
 • نمره بده
کفشهایم کو؟ (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۵
 • نمره بده
۶.۵

کفشهایم کو؟

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۵
 • نمره بده
مرگ ماهی (۱۳۹۳)

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۶.۶
 • نمره بده
۶.۶

مرگ ماهی

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۶.۶
 • نمره بده
خنده های آتوسا (۱۳۹۳)

 • ۵.۷
 • نمره بده
۵.۷

خنده های آتوسا

 • ۵.۷
 • نمره بده
دلبری (۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۷
 • نمره بده
۵.۷

دلبری

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۷
 • نمره بده
آااادت نمی کنیم (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۵.۸
 • نمره بده
۵.۸

آااادت نمی کنیم

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۵.۸
 • نمره بده
کوچه بی نام (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳

کوچه بی نام

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

 • ۶.۳
 • نمره بده
محمد رسول الله (۱۳۹۳)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده
۸

محمد رسول الله

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده