محبوب ترین سریال های روز ایران

چرخ و فلک (۱۳۹۵)

 • ۵.۹
 • نمره بده
۵.۹

چرخ و فلک

 • ۵.۹
 • نمره بده
پریا (۱۳۹۵)

۴۰ دقیقه

 • ۵.۹
 • نمره بده
۵.۹

پریا

۴۰ دقیقه

 • ۵.۹
 • نمره بده
سایبر (۱۳۹۴)

۳۵ دقیقه

اجتماعی

 • ۵.۵
 • نمره بده
۵.۵

سایبر

۳۵ دقیقه | اجتماعی

 • ۵.۵
 • نمره بده
شهرزاد (۱۳۹۴)

درام، اجتماعی

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸

شهرزاد

| درام، اجتماعی

 • ۸.۸
 • نمره بده
آسپرین (۱۳۹۵)

اکشن، جنایی، ماجراجویی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

آسپرین

| اکشن، جنایی، ماجراجویی

 • ۸.۱
 • نمره بده
خندوانه (۱۳۹۳)

کمدی، مهیج

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

خندوانه

| کمدی، مهیج

 • ۷.۹
 • نمره بده
دورهمی (۱۳۹۵)

کمدی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

دورهمی

| کمدی

 • ۸.۳
 • نمره بده
دندون طلا (۱۳۹۴)

کمدی، خانوادگی

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

دندون طلا

| کمدی، خانوادگی

 • ۷.۳
 • نمره بده
برادر (۱۳۹۵)

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳

برادر

 • ۶.۳
 • نمره بده
پادری (۱۳۹۵)

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

پادری

 • ۷.۹
 • نمره بده
کیمیا (۱۳۹۴)

 • ۵.۸
 • نمره بده
۵.۸

کیمیا

 • ۵.۸
 • نمره بده
پشت بام تهران (۱۳۹۴)

درام

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

پشت بام تهران

| درام

 • ۸.۳
 • نمره بده
معمای شاه (۱۳۹۴)

تاریخی

 • ۳.۴
 • نمره بده
۳.۴

معمای شاه

| تاریخی

 • ۳.۴
 • نمره بده
کشیک قلب (۱۳۹۵)

درام

 • ۵.۵
 • نمره بده
۵.۵

کشیک قلب

| درام

 • ۵.۵
 • نمره بده
آمین (۱۳۹۴)

۴۰ دقیقه

اکشن، اجتماعی

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲

آمین

۴۰ دقیقه | اکشن، اجتماعی

 • ۷.۲
 • نمره بده
تعبیر وارونه یک رویا (۱۳۹۴)

۴۵ دقیقه

 • ۶.۸
 • نمره بده
۶.۸

تعبیر وارونه یک رویا

۴۵ دقیقه

 • ۶.۸
 • نمره بده
تنهایی لیلا (۱۳۹۴)

۴۰ دقیقه

اجتماعی

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷

تنهایی لیلا

۴۰ دقیقه | اجتماعی

 • ۶.۷
 • نمره بده
میکائیل (۱۳۹۴)

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

میکائیل

 • ۷.۵
 • نمره بده
نفس گرم (۱۳۹۴)

۴۵ دقیقه

درام، اجتماعی

 • ۷
 • نمره بده
۷

نفس گرم

۴۵ دقیقه | درام، اجتماعی

 • ۷
 • نمره بده
در حاشیه (۱۳۹۴)

۴۰ دقیقه

کمدی

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

در حاشیه

۴۰ دقیقه | کمدی

 • ۷.۵
 • نمره بده