فیلم های در حال اکران در سینماهای ایران

ماجرای نیمروز (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷

ماجرای نیمروز

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۸.۷
 • نمره بده
سه بیگانه (۱۳۹۳)

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

کمدی

 • ۵.۷
 • نمره بده
۵.۷

سه بیگانه

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه | کمدی

 • ۵.۷
 • نمره بده
آباجان (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷

آباجان

۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
گشت 2 (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

گشت 2

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
خوب، بد، جلف (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

خوب، بد، جلف

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
مبارک (۱۳۹۳)

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳

مبارک

 • ۶.۳
 • نمره بده
هلن (۱۳۹۴)

اجتماعی

 • ۱.۸
 • نمره بده
۱.۸

هلن

| اجتماعی

 • ۱.۸
 • نمره بده
افسونگر (۱۳۹۴)

 • ۶.۱
 • نمره بده
۶.۱

افسونگر

 • ۶.۱
 • نمره بده
جشن تولد (۱۳۹۴)

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷

جشن تولد

 • ۶.۷
 • نمره بده
ماحی (۱۳۹۴)

 • ۴.۶
 • نمره بده
۴.۶

ماحی

 • ۴.۶
 • نمره بده
خانه ای در خیابان چهل و یکم (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷
 • نمره بده
۷

خانه ای در خیابان چهل و یکم

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷
 • نمره بده
شاباش (۱۳۹۲)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱.۹
 • نمره بده
۱.۹

شاباش

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۱.۹
 • نمره بده
هفت ماهگی (۱۳۹۴)

 • ۶.۴
 • نمره بده
۶.۴

هفت ماهگی

 • ۶.۴
 • نمره بده
بچه های جسور (۱۳۹۱)

کودک

 • ۵.۲
 • نمره بده
۵.۲

بچه های جسور

| کودک

 • ۵.۲
 • نمره بده
چهار اصفهانی در بغداد (۱۳۹۳)

کمدی

 • ۴.۵
 • نمره بده
۴.۵

چهار اصفهانی در بغداد

| کمدی

 • ۴.۵
 • نمره بده
ما همه گناهکاریم (۱۳۹۵)

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

اجتماعی

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳

ما همه گناهکاریم

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه | اجتماعی

 • ۶.۳
 • نمره بده
سلام بمبئی (۱۳۹۴)

درام

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷

سلام بمبئی

| درام

 • ۶.۷
 • نمره بده
گیتا (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۳.۳
 • نمره بده
۳.۳

گیتا

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۳.۳
 • نمره بده
وارونگی (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
۶.۹

وارونگی

۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

 • ۶.۹
 • نمره بده
جنجال در عروسی (۱۳۹۴)

 • ۴.۸
 • نمره بده
۴.۸

جنجال در عروسی

 • ۴.۸
 • نمره بده
لاک قرمز (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

لاک قرمز

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
مشکل گیتی (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۴
 • نمره بده
۴

مشکل گیتی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۴
 • نمره بده
نفس (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸

نفس

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۸
 • نمره بده
گاو زخمی (۱۳۹۳)

 • ۶
 • نمره بده
۶

گاو زخمی

 • ۶
 • نمره بده

تمرین برای اجرا

 • ۱
 • نمره بده
سرزمین رها (۱۳۹۲)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۴
 • نمره بده
۴

سرزمین رها

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۴
 • نمره بده