فیلم شناسی هایائو میازاکی

باد برمی خیزد (۲۰۱۳)

۲ ساعت و ۶ دقیقه

انیمیشن، بیوگرافی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۷.۸

باد برمی خیزد

۲ ساعت و ۶ دقیقه | انیمیشن، بیوگرافی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
پونیو روی صخره کنار دریا (۲۰۰۸)

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه

انیمیشن، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۷.۷

پونیو روی صخره کنار دریا

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه | انیمیشن، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
قلعه متحرک هاول (۲۰۰۴)

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۸.۲

قلعه متحرک هاول

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۸.۹
 • نمره بده
شهر اشباح (۲۰۰۱)

۲ ساعت و ۵ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۸.۶

شهر اشباح

۲ ساعت و ۵ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۹
 • نمره بده
شاهزاده مونونوکه (۱۹۹۷)

۲ ساعت و ۱۴ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۴

شاهزاده مونونوکه

۲ ساعت و ۱۴ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۵
 • نمره بده
پورکو روسو (۱۹۹۲)

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۷.۸

پورکو روسو

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۹
 • نمره بده
سرویس تحویل کیکی (۱۹۸۹)

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، درام

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶ ۷.۹

سرویس تحویل کیکی

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، درام

 • ۷.۶
 • نمره بده
همسایه من توتورو (۱۹۸۸)

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

انیمیشن، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۳

همسایه من توتورو

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه | انیمیشن، خانوادگی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
قلعه ای در آسمان (۱۹۸۶)

۲ ساعت و ۵ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۸.۱

قلعه ای در آسمان

۲ ساعت و ۵ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۷.۲
 • نمره بده
نائوشکا از دره باد (۱۹۸۴)

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۱

نائوشکا از دره باد

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۴
 • نمره بده
لوپن 3: قلعه کاگلیوسترو (۱۹۷۹)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۷.۸

لوپن 3: قلعه کاگلیوسترو

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۸
 • نمره بده