برترین های 2016 به انتخاب کایه دو سینما

تونی اردمان (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۴۲ دقیقه

کمدی، درام

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۹.۱

تونی اردمان

۲ ساعت و ۴۲ دقیقه | کمدی، درام

 • ۷.۹
 • نمره بده
او (آن زن) (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

درام، مهیج

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷ ۷.۵

او (آن زن)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه | درام، مهیج

 • ۶.۷
 • نمره بده
شیطان نئونی (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

وحشت، مهیج

 • ۶.۶
 • نمره بده
۶.۶ ۷

شیطان نئونی

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه | وحشت، مهیج

 • ۶.۶
 • نمره بده
برج دلو (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۲۲ دقیقه

درام

 • ۰
 • نمره بده
۰ ۷.۶

برج دلو

۲ ساعت و ۲۲ دقیقه | درام

 • ۰
 • نمره بده
خلیج سست (۲۰۱۶)

۲ ساعت و ۲ دقیقه

کمدی

 • ۱۰
 • نمره بده
۱۰ ۷

خلیج سست

۲ ساعت و ۲ دقیقه | کمدی

 • ۱۰
 • نمره بده
جولیتا (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۷.۳

جولیتا

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه | درام، عاشقانه

 • ۸
 • نمره بده
عمودی ماندن (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

کمدی، درام

 • ۰
 • نمره بده
۰ ۷.۳

عمودی ماندن

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه | کمدی، درام

 • ۰
 • نمره بده
قانون جنگل (۲۰۱۶)

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
۰

قانون جنگل

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

 • ۰
 • نمره بده
کارول (۲۰۱۵)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

درام، عاشقانه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۷.۳

کارول

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه | درام، عاشقانه

 • ۷.۹
 • نمره بده
رویای جنگل از چه ساخته شده (۲۰۱۵)

۲ ساعت و ۲۴ دقیقه

مستند

 • ۰
 • نمره بده
۰ ۷.۳

رویای جنگل از چه ساخته شده

۲ ساعت و ۲۴ دقیقه | مستند

 • ۰
 • نمره بده