250 فیلم برتر جهان

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

۲ ساعت و ۲۲ دقیقه

جنایی، درام

 • ۹.۱
 • نمره بده
۹.۱ ۹.۳

رهایی از شاوشنک

۲ ساعت و ۲۲ دقیقه | جنایی، درام

 • ۹.۱
 • نمره بده
پدرخوانده (۱۹۷۲)

۲ ساعت و ۵۵ دقیقه

جنایی، درام

 • ۹.۲
 • نمره بده
۹.۲ ۹.۲

پدرخوانده

۲ ساعت و ۵۵ دقیقه | جنایی، درام

 • ۹.۲
 • نمره بده
پدرخوانده: قسمت دوم (۱۹۷۴)

۳ ساعت و ۲۲ دقیقه

جنایی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۹

پدرخوانده: قسمت دوم

۳ ساعت و ۲۲ دقیقه | جنایی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
شوالیه تاریکی (۲۰۰۸)

۲ ساعت و ۳۲ دقیقه

اکشن، جنایی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۹

شوالیه تاریکی

۲ ساعت و ۳۲ دقیقه | اکشن، جنایی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
فهرست شیندلر (۱۹۹۳)

۳ ساعت و ۱۵ دقیقه

بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۹.۳
 • نمره بده
۹.۳ ۸.۹

فهرست شیندلر

۳ ساعت و ۱۵ دقیقه | بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۹.۳
 • نمره بده
۱۲ مرد خشمگین (۱۹۵۷)

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

جنایی، درام

 • ۹.۴
 • نمره بده
۹.۴ ۸.۹

۱۲ مرد خشمگین

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه | جنایی، درام

 • ۹.۴
 • نمره بده
داستان عامه پسند (۱۹۹۴)

۲ ساعت و ۳۴ دقیقه

جنایی، درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۹

داستان عامه پسند

۲ ساعت و ۳۴ دقیقه | جنایی، درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه (۲۰۰۳)

۳ ساعت و ۲۱ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۹

ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه

۳ ساعت و ۲۱ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
خوب، بد، زشت (۱۹۶۶)

۲ ساعت و ۲۸ دقیقه

وسترن

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۸.۹

خوب، بد، زشت

۲ ساعت و ۲۸ دقیقه | وسترن

 • ۹
 • نمره بده
باشگاه مشت زنی (۱۹۹۹)

۲ ساعت و ۱۹ دقیقه

درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۸

باشگاه مشت زنی

۲ ساعت و ۱۹ دقیقه | درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
ارباب حلقه ها: یاران حلقه (۲۰۰۱)

۲ ساعت و ۵۸ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۸.۸

ارباب حلقه ها: یاران حلقه

۲ ساعت و ۵۸ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
جنگ ستارگان اپیزود پنجم - امپراتوری ضربه می زند (۱۹۸۰)

۲ ساعت و ۴ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۸.۸

جنگ ستارگان اپیزود پنجم - امپراتوری ضربه می زند

۲ ساعت و ۴ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۸
 • نمره بده
فارست گامپ (۱۹۹۴)

۲ ساعت و ۲۲ دقیقه

کمدی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۸.۸

فارست گامپ

۲ ساعت و ۲۲ دقیقه | کمدی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
تلقین (۲۰۱۰)

۲ ساعت و ۲۸ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۸

تلقین

۲ ساعت و ۲۸ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۸.۸
 • نمره بده
ارباب حلقه ها: دو برج (۲۰۰۲)

۲ ساعت و ۵۹ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۷

ارباب حلقه ها: دو برج

۲ ساعت و ۵۹ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
دیوانه از قفس پرید (۱۹۷۵)

۲ ساعت و ۱۳ دقیقه

درام

 • ۹.۴
 • نمره بده
۹.۴ ۸.۷

دیوانه از قفس پرید

۲ ساعت و ۱۳ دقیقه | درام

 • ۹.۴
 • نمره بده
رفقای خوب (۱۹۹۰)

۲ ساعت و ۲۶ دقیقه

بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۷

رفقای خوب

۲ ساعت و ۲۶ دقیقه | بیوگرافی، جنایی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
ماتریکس (۱۹۹۹)

۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

اکشن، علمی تخیلی

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۷

ماتریکس

۲ ساعت و ۱۶ دقیقه | اکشن، علمی تخیلی

 • ۸.۶
 • نمره بده
هفت سامورایی (۱۹۵۴)

۳ ساعت و ۲۷ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۹.۵
 • نمره بده
۹.۵ ۸.۷

هفت سامورایی

۳ ساعت و ۲۷ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، درام

 • ۹.۵
 • نمره بده
جنگ ستارگان (۱۹۷۷)

۲ ساعت و ۱ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۸.۷

جنگ ستارگان

۲ ساعت و ۱ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۸
 • نمره بده
شهر خدا (۲۰۰۲)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

جنایی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۸.۷

شهر خدا

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه | جنایی، درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
هفت (۱۹۹۵)

۲ ساعت و ۷ دقیقه

جنایی، درام، مرموز

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۸.۶

هفت

۲ ساعت و ۷ دقیقه | جنایی، درام، مرموز

 • ۸.۹
 • نمره بده
سکوت بره ها (۱۹۹۱)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

جنایی، درام، وحشت

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۶

سکوت بره ها

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه | جنایی، درام، وحشت

 • ۸.۴
 • نمره بده
چه زندگی فوق العاده ای (۱۹۴۶)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

درام، خانوادگی، فانتزی

 • ۹.۲
 • نمره بده
۹.۲ ۸.۶

چه زندگی فوق العاده ای

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه | درام، خانوادگی، فانتزی

 • ۹.۲
 • نمره بده
مظنونین همیشگی (۱۹۹۵)

۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

جنایی، درام، مرموز

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۶

مظنونین همیشگی

۱ ساعت و ۴۶ دقیقه | جنایی، درام، مرموز

 • ۸.۷
 • نمره بده
زندگی زیباست (۱۹۹۷)

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۶

زندگی زیباست

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه | کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸.۲
 • نمره بده
لئون (۱۹۹۴)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

جنایی، درام، مهیج

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۸.۶

لئون

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه | جنایی، درام، مهیج

 • ۸.۹
 • نمره بده
روزی روزگاری در غرب (۱۹۶۸)

۲ ساعت و ۵۵ دقیقه

وسترن

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۸.۶

روزی روزگاری در غرب

۲ ساعت و ۵۵ دقیقه | وسترن

 • ۹
 • نمره بده
شهر اشباح (۲۰۰۱)

۲ ساعت و ۵ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۸.۶

شهر اشباح

۲ ساعت و ۵ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۹
 • نمره بده
نجات سرجوخه رایان (۱۹۹۸)

۲ ساعت و ۴۹ دقیقه

اکشن، درام، جنگی

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۶

نجات سرجوخه رایان

۲ ساعت و ۴۹ دقیقه | اکشن، درام، جنگی

 • ۸.۸
 • نمره بده
تاریخ مجهول آمریکا (۱۹۹۸)

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

جنایی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۶

تاریخ مجهول آمریکا

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه | جنایی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
بین ستاره ای (۲۰۱۴)

۲ ساعت و ۴۹ دقیقه

ماجراجویی، درام، علمی تخیلی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۶

بین ستاره ای

۲ ساعت و ۴۹ دقیقه | ماجراجویی، درام، علمی تخیلی

 • ۸.۳
 • نمره بده
کازابلانکا (۱۹۴۲)

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

درام، عاشقانه، جنگی

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۶

کازابلانکا

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه | درام، عاشقانه، جنگی

 • ۸.۵
 • نمره بده
روانی (۱۹۶۰)

۱ ساعت و ۴۹ دقیقه

وحشت، مرموز، مهیج

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۵

روانی

۱ ساعت و ۴۹ دقیقه | وحشت، مرموز، مهیج

 • ۸.۷
 • نمره بده
روشنایی های شهر (۱۹۳۱)

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۸.۶

روشنایی های شهر

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه | کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸.۹
 • نمره بده
مهاجمان صندوق گمشده (۱۹۸۱)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

اکشن، ماجراجویی

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۸.۵

مهاجمان صندوق گمشده

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه | اکشن، ماجراجویی

 • ۷.۹
 • نمره بده
دست نیافتنی ها (۲۰۱۱)

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

بیوگرافی، کمدی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۶

دست نیافتنی ها

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه | بیوگرافی، کمدی، درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
پنجره پشتی (۱۹۵۴)

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

مرموز، مهیج

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۵

پنجره پشتی

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه | مرموز، مهیج

 • ۸.۸
 • نمره بده
عصر جدید (۱۹۳۶)

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

کمدی، درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۶

عصر جدید

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه | کمدی، درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
مسیر سبز (۱۹۹۹)

۳ ساعت و ۹ دقیقه

جنایی، درام، فانتزی

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۵

مسیر سبز

۳ ساعت و ۹ دقیقه | جنایی، درام، فانتزی

 • ۸.۵
 • نمره بده
نابودگر 2: روز داوری (۱۹۹۱)

۲ ساعت و ۱۷ دقیقه

اکشن، علمی تخیلی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۵

نابودگر 2: روز داوری

۲ ساعت و ۱۷ دقیقه | اکشن، علمی تخیلی

 • ۸.۴
 • نمره بده
پیانیست (۲۰۰۲)

۲ ساعت و ۳۰ دقیقه

بیوگرافی، درام، جنگی

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۵

پیانیست

۲ ساعت و ۳۰ دقیقه | بیوگرافی، درام، جنگی

 • ۸.۵
 • نمره بده
رفتگان (۲۰۰۶)

۲ ساعت و ۳۱ دقیقه

جنایی، درام، مهیج

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۵

رفتگان

۲ ساعت و ۳۱ دقیقه | جنایی، درام، مهیج

 • ۸.۴
 • نمره بده
بازگشت به آینده (۱۹۸۵)

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

ماجراجویی، کمدی، علمی تخیلی

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۸.۵

بازگشت به آینده

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه | ماجراجویی، کمدی، علمی تخیلی

 • ۸
 • نمره بده
شلاق (۲۰۱۴)

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

درام، موسیقی

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۵

شلاق

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه | درام، موسیقی

 • ۸.۶
 • نمره بده
گلادیاتور (۲۰۰۰)

۲ ساعت و ۳۵ دقیقه

اکشن، درام، عاشقانه

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۵

گلادیاتور

۲ ساعت و ۳۵ دقیقه | اکشن، درام، عاشقانه

 • ۸.۵
 • نمره بده
ممنتو (۲۰۰۰)

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه

مرموز، مهیج

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۵

ممنتو

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه | مرموز، مهیج

 • ۸.۷
 • نمره بده
اینک آخرالزمان (۱۹۷۹)

۲ ساعت و ۳۳ دقیقه

درام، جنگی

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۵

اینک آخرالزمان

۲ ساعت و ۳۳ دقیقه | درام، جنگی

 • ۸.۶
 • نمره بده
پرستیژ (۲۰۰۶)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

درام، مرموز، علمی تخیلی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۵

پرستیژ

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه | درام، مرموز، علمی تخیلی

 • ۸.۳
 • نمره بده
شیرشاه (۱۹۹۴)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۵

شیرشاه

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده

دکتر استرنجلاو یا: چگونه یاد گرفتم دست از هراس بردارم و به بمب عشق بورزم

۱ ساعت و ۳۵ دقیقه | کمدی

 • ۸.۸
 • نمره بده
بلوار سانست (۱۹۵۰)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

درام، فیلم نوار

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۵

بلوار سانست

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه | درام، فیلم نوار

 • ۸.۶
 • نمره بده
بیگانه (۱۹۷۹)

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

وحشت، علمی تخیلی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۵

بیگانه

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه | وحشت، علمی تخیلی

 • ۸.۳
 • نمره بده
دیکتاتور بزرگ (۱۹۴۰)

۲ ساعت و ۵ دقیقه

کمدی، درام، جنگی

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۵

دیکتاتور بزرگ

۲ ساعت و ۵ دقیقه | کمدی، درام، جنگی

 • ۸.۲
 • نمره بده
زندگی دیگران (۲۰۰۶)

۲ ساعت و ۱۷ دقیقه

درام، مهیج

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۵

زندگی دیگران

۲ ساعت و ۱۷ دقیقه | درام، مهیج

 • ۸.۷
 • نمره بده
سینما پارادیزو (۱۹۸۸)

۲ ساعت و ۳۵ دقیقه

درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹ ۸.۵

سینما پارادیزو

۲ ساعت و ۳۵ دقیقه | درام

 • ۸.۹
 • نمره بده
جانگوی آزاد شده (۲۰۱۲)

۲ ساعت و ۴۵ دقیقه

درام، وسترن

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۵

جانگوی آزاد شده

۲ ساعت و ۴۵ دقیقه | درام، وسترن

 • ۸.۲
 • نمره بده
راه های افتخار (۱۹۵۷)

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

درام، جنگی

 • ۹.۲
 • نمره بده
۹.۲ ۸.۵

راه های افتخار

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه | درام، جنگی

 • ۹.۲
 • نمره بده
درخشش (۱۹۸۰)

۲ ساعت و ۲۶ دقیقه

درام، وحشت

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۴

درخشش

۲ ساعت و ۲۶ دقیقه | درام، وحشت

 • ۸.۲
 • نمره بده
مدفن کرم های شب تاب (۱۹۸۸)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

انیمیشن، درام، جنگی

 • ۹.۴
 • نمره بده
۹.۴ ۸.۵

مدفن کرم های شب تاب

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه | انیمیشن، درام، جنگی

 • ۹.۴
 • نمره بده
وال-ای (۲۰۰۸)

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۴

وال-ای

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی

 • ۸.۷
 • نمره بده
شوالیه تاریکی برمی خیزد (۲۰۱۲)

۲ ساعت و ۴۴ دقیقه

اکشن، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۵

شوالیه تاریکی برمی خیزد

۲ ساعت و ۴۴ دقیقه | اکشن، مهیج

 • ۸.۳
 • نمره بده
زیبایی آمریکایی (۱۹۹۹)

۲ ساعت و ۲ دقیقه

درام

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۴

زیبایی آمریکایی

۲ ساعت و ۲ دقیقه | درام

 • ۸.۴
 • نمره بده
بیگانگان (۱۹۸۶)

۲ ساعت و ۱۷ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶ ۸.۴

بیگانگان

۲ ساعت و ۱۷ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی

 • ۷.۶
 • نمره بده
شاهزاده مونونوکه (۱۹۹۷)

۲ ساعت و ۱۴ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۴

شاهزاده مونونوکه

۲ ساعت و ۱۴ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۸.۵
 • نمره بده
همکلاسی قدیمی (۲۰۰۳)

۲ ساعت

درام، مرموز، مهیج

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۴

همکلاسی قدیمی

۲ ساعت | درام، مرموز، مهیج

 • ۸.۸
 • نمره بده
همشهری کین (۱۹۴۱)

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

درام، مرموز

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۸.۴

همشهری کین

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه | درام، مرموز

 • ۷.۹
 • نمره بده
روزی روزگاری در آمریکا (۱۹۸۴)

۳ ساعت و ۴۹ دقیقه

جنایی، درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۴

روزی روزگاری در آمریکا

۳ ساعت و ۴۹ دقیقه | جنایی، درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
شمال از شمال غربی (۱۹۵۹)

۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

ماجراجویی، جنایی، مرموز

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷ ۸.۴

شمال از شمال غربی

۲ ساعت و ۱۶ دقیقه | ماجراجویی، جنایی، مرموز

 • ۷.۷
 • نمره بده
کشتی (۱۹۸۱)

۲ ساعت و ۲۹ دقیقه

ماجراجویی، درام، مهیج

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۴

کشتی

۲ ساعت و ۲۹ دقیقه | ماجراجویی، درام، مهیج

 • ۸.۲
 • نمره بده
سرگیجه (۱۹۵۸)

۲ ساعت و ۸ دقیقه

مرموز، عاشقانه، مهیج

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۴

سرگیجه

۲ ساعت و ۸ دقیقه | مرموز، عاشقانه، مهیج

 • ۸.۷
 • نمره بده
شاهدی برای تعقیب (۱۹۵۷)

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

جنایی، درام، مرموز

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۴

شاهدی برای تعقیب

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه | جنایی، درام، مرموز

 • ۸.۶
 • نمره بده
جنگ ستارگان اپیزود ششم: بازگشت جدای (۱۹۸۳)

۲ ساعت و ۱۱ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲ ۸.۴

جنگ ستارگان اپیزود ششم: بازگشت جدای

۲ ساعت و ۱۱ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۷.۲
 • نمره بده
ام (۱۹۳۱)

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

جنایی، درام، مرموز

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۸.۴

ام

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه | جنایی، درام، مرموز

 • ۷.۸
 • نمره بده
سگ های انباری (۱۹۹۲)

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه

جنایی، درام، مهیج

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۴

سگ های انباری

۱ ساعت و ۳۹ دقیقه | جنایی، درام، مهیج

 • ۸.۱
 • نمره بده
سرنوشت شگفت انگیز املی پولن (۲۰۰۱)

۲ ساعت و ۲ دقیقه

کمدی، عاشقانه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹ ۸.۴

سرنوشت شگفت انگیز املی پولن

۲ ساعت و ۲ دقیقه | کمدی، عاشقانه

 • ۷.۹
 • نمره بده
شجاع دل (۱۹۹۵)

۲ ساعت و ۵۸ دقیقه

بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۴

شجاع دل

۲ ساعت و ۵۸ دقیقه | بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۸.۴
 • نمره بده
مرثیه ای برای یک رویا (۲۰۰۰)

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

درام

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۴

مرثیه ای برای یک رویا

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه | درام

 • ۸.۳
 • نمره بده
پرتقال کوکی (۱۹۷۱)

۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

جنایی، درام، علمی تخیلی

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۴

پرتقال کوکی

۲ ساعت و ۱۶ دقیقه | جنایی، درام، علمی تخیلی

 • ۸.۲
 • نمره بده
راننده تاکسی (۱۹۷۶)

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه

جنایی، درام

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۳

راننده تاکسی

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه | جنایی، درام

 • ۸.۴
 • نمره بده
غرامت مضاعف (۱۹۴۴)

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

جنایی، درام، فیلم نوار

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۴

غرامت مضاعف

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه | جنایی، درام، فیلم نوار

 • ۸.۱
 • نمره بده
داستان اسباب بازی ۳ (۲۰۱۰)

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۳

داستان اسباب بازی ۳

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۳
 • نمره بده
لورنس عربستان (۱۹۶۲)

۳ ساعت و ۳۶ دقیقه

ماجراجویی، بیوگرافی، درام

 • ۹.۱
 • نمره بده
۹.۱ ۸.۴

لورنس عربستان

۳ ساعت و ۳۶ دقیقه | ماجراجویی، بیوگرافی، درام

 • ۹.۱
 • نمره بده
کشتن مرغ مقلد (۱۹۶۲)

۲ ساعت و ۹ دقیقه

جنایی، درام

 • ۹.۳
 • نمره بده
۹.۳ ۸.۴

کشتن مرغ مقلد

۲ ساعت و ۹ دقیقه | جنایی، درام

 • ۹.۳
 • نمره بده
درخشش ابدی یک ذهن پاک (۲۰۰۴)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

درام، فانتزی، عاشقانه

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۳

درخشش ابدی یک ذهن پاک

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه | درام، فانتزی، عاشقانه

 • ۸.۱
 • نمره بده
غلاف تمام فلزی (۱۹۸۷)

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

درام، جنگی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۳

غلاف تمام فلزی

۱ ساعت و ۵۶ دقیقه | درام، جنگی

 • ۸.۱
 • نمره بده
آمادئوس (۱۹۸۴)

۲ ساعت و ۴۰ دقیقه

بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۸.۳

آمادئوس

۲ ساعت و ۴۰ دقیقه | بیوگرافی، درام، تاریخی

 • ۹
 • نمره بده
نیش (۱۹۷۳)

۲ ساعت و ۹ دقیقه

کمدی، جنایی، درام

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۸.۳

نیش

۲ ساعت و ۹ دقیقه | کمدی، جنایی، درام

 • ۸
 • نمره بده
۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی (۱۹۶۸)

۲ ساعت و ۲۹ دقیقه

ماجراجویی، مرموز، علمی تخیلی

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۳

۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی

۲ ساعت و ۲۹ دقیقه | ماجراجویی، مرموز، علمی تخیلی

 • ۸.۷
 • نمره بده
دزد دوچرخه (۱۹۴۸)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

درام

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۳

دزد دوچرخه

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه | درام

 • ۸.۵
 • نمره بده
آواز در باران (۱۹۵۲)

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

کمدی، موزیکال، عاشقانه

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۸.۳

آواز در باران

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه | کمدی، موزیکال، عاشقانه

 • ۷.۸
 • نمره بده
قاپ زنی (۲۰۰۰)

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

کمدی، جنایی

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۸.۳

قاپ زنی

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه | کمدی، جنایی

 • ۷.۸
 • نمره بده
داستان اسباب بازی (۱۹۹۵)

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱ ۸.۳

داستان اسباب بازی

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۱
 • نمره بده
مانتی پایتون و جام مقدس (۱۹۷۵)

۱ ساعت و ۳۱ دقیقه

ماجراجویی، کمدی، فانتزی

 • ۴.۳
 • نمره بده
۴.۳ ۸.۳

مانتی پایتون و جام مقدس

۱ ساعت و ۳۱ دقیقه | ماجراجویی، کمدی، فانتزی

 • ۴.۳
 • نمره بده
حرامزاده های لعنتی (۲۰۰۹)

۲ ساعت و ۳۳ دقیقه

ماجراجویی، درام، جنگی

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷ ۸.۳

حرامزاده های لعنتی

۲ ساعت و ۳۳ دقیقه | ماجراجویی، درام، جنگی

 • ۷.۷
 • نمره بده
پسربچه (۱۹۲۱)

۱ ساعت و ۸ دقیقه

کمدی، درام، خانوادگی

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۴

پسربچه

۱ ساعت و ۸ دقیقه | کمدی، درام، خانوادگی

 • ۸.۲
 • نمره بده
محرمانه لس آنجلس (۱۹۹۷)

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

جنایی، درام، مرموز

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۸.۳

محرمانه لس آنجلس

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه | جنایی، درام، مرموز

 • ۸
 • نمره بده
به خاطر چند دلار بیشتر (۱۹۶۵)

۲ ساعت و ۱۲ دقیقه

وسترن

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۳

به خاطر چند دلار بیشتر

۲ ساعت و ۱۲ دقیقه | وسترن

 • ۸.۵
 • نمره بده
آپارتمان (۱۹۶۰)

۲ ساعت و ۵ دقیقه

کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵ ۸.۳

آپارتمان

۲ ساعت و ۵ دقیقه | کمدی، درام، عاشقانه

 • ۸.۵
 • نمره بده
راشومون (۱۹۵۰)

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

جنایی، درام

 • ۹.۳
 • نمره بده
۹.۳ ۸.۳

راشومون

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه | جنایی، درام

 • ۹.۳
 • نمره بده
ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی (۱۹۸۹)

۲ ساعت و ۷ دقیقه

اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷ ۸.۳

ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

۲ ساعت و ۷ دقیقه | اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 • ۶.۷
 • نمره بده
صورت زخمی (۱۹۸۳)

۲ ساعت و ۵۰ دقیقه

جنایی، درام

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴ ۸.۳

صورت زخمی

۲ ساعت و ۵۰ دقیقه | جنایی، درام

 • ۸.۴
 • نمره بده
جدایی نادر از سیمین (۲۰۱۱)

۲ ساعت و ۳ دقیقه

درام، مرموز

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸ ۸.۴

جدایی نادر از سیمین

۲ ساعت و ۳ دقیقه | درام، مرموز

 • ۷.۸
 • نمره بده
متروپلیس (۱۹۲۷)

۲ ساعت و ۳۳ دقیقه

درام، علمی تخیلی

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۸.۳

متروپلیس

۲ ساعت و ۳۳ دقیقه | درام، علمی تخیلی

 • ۸
 • نمره بده
همه چیز درباره ایو (۱۹۵۰)

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸ ۸.۳

همه چیز درباره ایو

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه | درام

 • ۸.۸
 • نمره بده
یوجیمبو (۱۹۶۱)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

درام

 • ۹
 • نمره بده
۹ ۸.۳

یوجیمبو

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه | درام

 • ۹
 • نمره بده
شکار (۲۰۱۲)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۳

شکار

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه | درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
بتمن آغاز می کند (۲۰۰۵)

۲ ساعت و ۲۰ دقیقه

اکشن، ماجراجویی

 • ۸
 • نمره بده
۸ ۸.۳

بتمن آغاز می کند

۲ ساعت و ۲۰ دقیقه | اکشن، ماجراجویی

 • ۸
 • نمره بده
گنج های سیرامادره (۱۹۴۸)

۲ ساعت و ۶ دقیقه

ماجراجویی، درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۳

گنج های سیرامادره

۲ ساعت و ۶ دقیقه | ماجراجویی، درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
سه احمق (۲۰۰۹)

۲ ساعت و ۵۰ دقیقه

کمدی، درام

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶ ۸.۴

سه احمق

۲ ساعت و ۵۰ دقیقه | کمدی، درام

 • ۷.۶
 • نمره بده
بعضی ها داغشو دوست دارن (۱۹۵۹)

۲ ساعت

کمدی، جنایی، عاشقانه

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۳

بعضی ها داغشو دوست دارن

۲ ساعت | کمدی، جنایی، عاشقانه

 • ۸.۶
 • نمره بده
بچه های آسمان (۱۹۹۷)

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

درام، خانوادگی

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶ ۸.۵

بچه های آسمان

۱ ساعت و ۲۹ دقیقه | درام، خانوادگی

 • ۸.۶
 • نمره بده
ویل هانتینگ خوب (۱۹۹۷)

۲ ساعت و ۶ دقیقه

درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷ ۸.۳

ویل هانتینگ خوب

۲ ساعت و ۶ دقیقه | درام

 • ۸.۷
 • نمره بده
نابخشوده (۱۹۹۲)

۲ ساعت و ۱۱ دقیقه

درام، وسترن

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲ ۸.۳

نابخشوده

۲ ساعت و ۱۱ دقیقه | درام، وسترن

 • ۸.۲
 • نمره بده
بالا (۲۰۰۹)

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳ ۸.۳

بالا

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه | انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

 • ۸.۳
 • نمره بده