برترین فیلم های ایران

جدایی نادر از سیمین (۱۳۸۹)

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

جدایی نادر از سیمین

۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
فروشنده (۱۳۹۵)

۲ ساعت و ۵ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

فروشنده

۲ ساعت و ۵ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
ابد و یک روز (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸

ابد و یک روز

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
مادر (۱۳۶۸)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸

مادر

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
مهمان مامان (۱۳۸۲)

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷

مهمان مامان

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

 • ۷.۷
 • نمره بده
درباره الی (۱۳۸۷)

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲

درباره الی

۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

 • ۸.۲
 • نمره بده
آژانس شیشه ای (۱۳۷۶)

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲

آژانس شیشه ای

۱ ساعت و ۵۴ دقیقه

 • ۸.۲
 • نمره بده
قیصر (۱۳۴۸)

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴

قیصر

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
سوته دلان (۱۳۵۶)

۱ ساعت و ۵۱ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

سوته دلان

۱ ساعت و ۵۱ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
گوزنها (۱۳۵۳)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴

گوزنها

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
گاو (۱۳۴۸)

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده
۸

گاو

۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده
هامون (۱۳۶۸)

۲ ساعت

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

هامون

۲ ساعت

 • ۷.۶
 • نمره بده
بچه های آسمان (۱۳۷۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸

بچه های آسمان

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
بادیگارد (۱۳۹۴)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

بادیگارد

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
باشو غریبه کوچک (۱۳۶۵)

۲ ساعت و ۱ دقیقه

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹

باشو غریبه کوچک

۲ ساعت و ۱ دقیقه

 • ۸.۹
 • نمره بده
ناخدا خورشید (۱۳۶۵)

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹

ناخدا خورشید

۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

 • ۸.۹
 • نمره بده
دونده (۱۳۶۱)

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸

دونده

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
اجاره نشین ها (۱۳۶۵)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

اجاره نشین ها

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
خانه دوست کجاست؟ (۱۳۶۵)

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

خانه دوست کجاست؟

۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
سنتوری (۱۳۸۵)

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

سنتوری

۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
طبیعت بیجان (۱۳۵۳)

۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

 • ۹.۸
 • نمره بده
۹.۸

طبیعت بیجان

۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

 • ۹.۸
 • نمره بده
خشت و آینه (۱۳۴۴)

۲ ساعت و ۱۱ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷

خشت و آینه

۲ ساعت و ۱۱ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
آرامش در حضور دیگران (۱۳۵۱)

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸

آرامش در حضور دیگران

۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
ناصرالدین شاه آکتور سینما (۱۳۷۰)

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۶.۶
 • نمره بده
۶.۶

ناصرالدین شاه آکتور سینما

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۶.۶
 • نمره بده
دایره مینا (۱۳۵۷)

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

دایره مینا

۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

 • ۸.۳
 • نمره بده
نرگس (۱۳۷۰)

 • ۷
 • نمره بده
۷

نرگس

 • ۷
 • نمره بده
طعم گیلاس (۱۳۷۶)

 • ۶.۹
 • نمره بده
۶.۹

طعم گیلاس

 • ۶.۹
 • نمره بده
ارتفاع پست (۱۳۸۰)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

ارتفاع پست

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
کندو (۱۳۵۴)

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

کندو

۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
نیاز (۱۳۷۰)

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

 • ۷
 • نمره بده
۷

نیاز

۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

 • ۷
 • نمره بده
پرده آخر (۱۳۶۹)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

پرده آخر

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
لیلا (۱۳۷۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

لیلا

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
مسافران (۱۳۷۰)

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده
۸

مسافران

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۸
 • نمره بده
مارمولک (۱۳۸۲)

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸

مارمولک

۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

 • ۸.۸
 • نمره بده
لیلی با من است (۱۳۷۴)

۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

لیلی با من است

۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

 • ۷.۶
 • نمره بده
سگ کشی (۱۳۷۹)

۲ ساعت و ۲۵ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

سگ کشی

۲ ساعت و ۲۵ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
میم مثل مادر (۱۳۸۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

میم مثل مادر

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
سلطان قلبها (۱۳۴۷)

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵

سلطان قلبها

 • ۸.۵
 • نمره بده
اعتراض (۱۳۷۸)

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۷.۱
 • نمره بده
۷.۱

اعتراض

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۷.۱
 • نمره بده
روسری آبی (۱۳۷۳)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

روسری آبی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
گنج قارون (۱۳۴۴)

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴

گنج قارون

 • ۸.۴
 • نمره بده
من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۶.۸
 • نمره بده
۶.۸

من ترانه پانزده سال دارم

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۶.۸
 • نمره بده
به رنگ ارغوان (۱۳۸۳)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

به رنگ ارغوان

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
عروس آتش (۱۳۷۸)

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

عروس آتش

 • ۸.۱
 • نمره بده
شوکران (۱۳۷۷)

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸

شوکران

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه

 • ۷.۸
 • نمره بده
فریاد زیر آب (۱۳۵۶)

 • ۸.۷
 • نمره بده
۸.۷

فریاد زیر آب

 • ۸.۷
 • نمره بده

دختری با کفشهای کتانی

 • ۷.۴
 • نمره بده
خون بازی (۱۳۸۵)

۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

 • ۵.۴
 • نمره بده
۵.۴

خون بازی

۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

 • ۵.۴
 • نمره بده
بوی پیراهن یوسف (۱۳۷۴)

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴

بوی پیراهن یوسف

۱ ساعت و ۳۶ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده

صمد به مدرسه می رود

 • ۶.۷
 • نمره بده
مزار شریف (۱۳۹۳)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۹
 • نمره بده
۵.۹

مزار شریف

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۹
 • نمره بده
چهارشنبه سوری (۱۳۸۴)

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

چهارشنبه سوری

۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
از کرخه تا راین (۱۳۷۱)

۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

از کرخه تا راین

۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
دو زن (۱۳۷۷)

 • ۶.۲
 • نمره بده
۶.۲

دو زن

 • ۶.۲
 • نمره بده
شب یلدا (۱۳۸۰)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴

شب یلدا

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
داش آکل (۱۳۵۰)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

داش آکل

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
رضا موتوری (۱۳۴۹)

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

رضا موتوری

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۸.۱
 • نمره بده
رنگ خدا (۱۳۷۶)

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴

رنگ خدا

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

 • ۸.۴
 • نمره بده
خیلی دور، خیلی نزدیک (۱۳۸۳)

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲

خیلی دور، خیلی نزدیک

۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

 • ۸.۲
 • نمره بده
خانه ای روی آب (۱۳۸۰)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۱
 • نمره بده
۶.۱

خانه ای روی آب

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۱
 • نمره بده
شهر زیبا (۱۳۸۲)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲

شهر زیبا

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۲
 • نمره بده
گیلانه (۱۳۸۳)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

گیلانه

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
تنگسیر (۱۳۵۲)

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

تنگسیر

۱ ساعت و ۵۳ دقیقه

 • ۷.۹
 • نمره بده
خواهران غریب (۱۳۷۴)

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

 • ۶.۵
 • نمره بده
۶.۵

خواهران غریب

۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

 • ۶.۵
 • نمره بده
شاید وقتی دیگر (۱۳۶۶)

۲ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

شاید وقتی دیگر

۲ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
آواز گنجشک ها (۱۳۸۶)

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

آواز گنجشک ها

 • ۷.۳
 • نمره بده
رگبار (۱۳۵۱)

۲ ساعت

 • ۹.۵
 • نمره بده
۹.۵

رگبار

۲ ساعت

 • ۹.۵
 • نمره بده
بی پولی (۱۳۸۶)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷
 • نمره بده
۷

بی پولی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷
 • نمره بده
نفس عمیق (۱۳۸۰)

۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
۷.۳

نفس عمیق

۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

 • ۷.۳
 • نمره بده
روبان قرمز (۱۳۷۷)

۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

 • ۶.۱
 • نمره بده
۶.۱

روبان قرمز

۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

 • ۶.۱
 • نمره بده
بای سیکل ران (۱۳۶۴)

۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

 • ۵.۵
 • نمره بده
۵.۵

بای سیکل ران

۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

 • ۵.۵
 • نمره بده
به همین سادگی (۱۳۸۶)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۹
 • نمره بده
۵.۹

به همین سادگی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۹
 • نمره بده
بادکنک سفید (۱۳۷۳)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹
 • نمره بده
۹

بادکنک سفید

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۹
 • نمره بده
آفساید (۱۳۸۴)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲

آفساید

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۲
 • نمره بده
ماهی ها عاشق می شوند (۱۳۸۳)

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۳.۶
 • نمره بده
۳.۶

ماهی ها عاشق می شوند

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۳.۶
 • نمره بده
واکنش پنجم (۱۳۸۱)

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

 • ۶
 • نمره بده
۶

واکنش پنجم

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

 • ۶
 • نمره بده
به نام پدر (۱۳۸۴)

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

جنگی

 • ۵.۷
 • نمره بده
۵.۷

به نام پدر

۱ ساعت و ۴۵ دقیقه | جنگی

 • ۵.۷
 • نمره بده
زمانی برای مستی اسبها (۱۳۷۸)

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

زمانی برای مستی اسبها

۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
اتوبوس شب (۱۳۸۵)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۲
 • نمره بده
۶.۲

اتوبوس شب

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۲
 • نمره بده
بی تا (۱۳۵۱)

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
۷.۵

بی تا

۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

 • ۷.۵
 • نمره بده
مرد عوضی (۱۳۷۶)

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲

مرد عوضی

۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

 • ۸.۲
 • نمره بده
بوی کافور عطر یاس (۱۳۷۸)

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۵
 • نمره بده
۵

بوی کافور عطر یاس

۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

 • ۵
 • نمره بده
دایره (۱۳۷۸)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳

دایره

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۳
 • نمره بده
آذر، شهدخت، پرویز ودیگران (۱۳۹۲)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵
 • نمره بده
۵

آذر، شهدخت، پرویز ودیگران

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵
 • نمره بده
رستاخیز (۱۳۹۲)

۳ ساعت و ۲۰ دقیقه

مذهبی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

رستاخیز

۳ ساعت و ۲۰ دقیقه | مذهبی

 • ۸.۳
 • نمره بده
شیار 143 (۱۳۹۲)

 • ۷
 • نمره بده
۷

شیار 143

 • ۷
 • نمره بده
رخ دیوانه (۱۳۹۳)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۸
 • نمره بده
۷.۸

رخ دیوانه

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۸
 • نمره بده
عصر یخبندان (۱۳۹۳)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
۶.۷

عصر یخبندان

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۷
 • نمره بده
استرداد (۱۳۹۰)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲

استرداد

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۲
 • نمره بده
دهلیز (۱۳۹۱)

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

دهلیز

 • ۷.۶
 • نمره بده
هیس! دخترها فریاد نمی زنند (۱۳۹۱)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۸
 • نمره بده
۶.۸

هیس! دخترها فریاد نمی زنند

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۸
 • نمره بده
حوض نقاشی (۱۳۹۱)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۷
 • نمره بده
۷.۷

حوض نقاشی

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۷.۷
 • نمره بده
روزهای زندگی (۱۳۹۰)

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

روزهای زندگی

۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

 • ۷.۴
 • نمره بده
ضد گلوله (۱۳۹۰)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۵
 • نمره بده
۶.۵

ضد گلوله

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۶.۵
 • نمره بده
جرم (۱۳۸۹)

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۴.۸
 • نمره بده
۴.۸

جرم

۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

 • ۴.۸
 • نمره بده
تردید (۱۳۸۷)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۱
 • نمره بده
۵.۱

تردید

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۱
 • نمره بده
ایستاده در غبار (۱۳۹۴)

دفاع مقدس، جنگی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

ایستاده در غبار

| دفاع مقدس، جنگی

 • ۸.۳
 • نمره بده
سوپراستار (۱۳۸۷)

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

 • ۶.۲
 • نمره بده
۶.۲

سوپراستار

۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

 • ۶.۲
 • نمره بده
روز سوم (۱۳۸۵)

 • ۶.۳
 • نمره بده
۶.۳

روز سوم

 • ۶.۳
 • نمره بده
دیوانه ای از قفس پرید (۱۳۸۱)

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۵
 • نمره بده
۵.۵

دیوانه ای از قفس پرید

۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • ۵.۵
 • نمره بده