سریال های منتخب ایرانی

روزی روزگاری (۱۳۷۰)

تاریخی

 • ۸
 • نمره بده
۸

روزی روزگاری

| تاریخی

 • ۸
 • نمره بده
دایی جان ناپلئون (۱۳۵۵)

اجتماعی

 • ۷.۲
 • نمره بده
۷.۲

دایی جان ناپلئون

| اجتماعی

 • ۷.۲
 • نمره بده
هزار دستان (۱۳۵۸)

تاریخی

 • ۸.۴
 • نمره بده
۸.۴

هزار دستان

| تاریخی

 • ۸.۴
 • نمره بده
مدار صفر درجه (۱۳۸۶)

تاریخی

 • ۸.۵
 • نمره بده
۸.۵

مدار صفر درجه

| تاریخی

 • ۸.۵
 • نمره بده
روزگار قریب (۱۳۸۶)

اجتماعی

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

روزگار قریب

| اجتماعی

 • ۷.۴
 • نمره بده
شب دهم (۱۳۸۰)

مذهبی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
۸.۶

شب دهم

| مذهبی، درام

 • ۸.۶
 • نمره بده
پس از باران (۱۳۷۹)

۵۸ دقیقه

اجتماعی، تاریخی

 • ۸.۱
 • نمره بده
۸.۱

پس از باران

۵۸ دقیقه | اجتماعی، تاریخی

 • ۸.۱
 • نمره بده
میوه ممنوعه (۱۳۸۵)

درام

 • ۷.۴
 • نمره بده
۷.۴

میوه ممنوعه

| درام

 • ۷.۴
 • نمره بده
امام علی (ع) (۱۳۷۵)

۵۰ دقیقه

تاریخی، درام، مذهبی

 • ۸
 • نمره بده
۸

امام علی (ع)

۵۰ دقیقه | تاریخی، درام، مذهبی

 • ۸
 • نمره بده
شهرزاد (۱۳۹۴)

درام، اجتماعی

 • ۸.۸
 • نمره بده
۸.۸

شهرزاد

| درام، اجتماعی

 • ۸.۸
 • نمره بده
کیف انگلیسی (۱۳۷۸)

تاریخی

 • ۷.۶
 • نمره بده
۷.۶

کیف انگلیسی

| تاریخی

 • ۷.۶
 • نمره بده
قصه های مجید (۱۳۷۰)

کودک، اجتماعی

 • ۸.۳
 • نمره بده
۸.۳

قصه های مجید

| کودک، اجتماعی

 • ۸.۳
 • نمره بده
مختارنامه (۱۳۹۰)

۱ ساعت

مذهبی، تاریخی

 • ۸.۹
 • نمره بده
۸.۹

مختارنامه

۱ ساعت | مذهبی، تاریخی

 • ۸.۹
 • نمره بده
پهلوانان نمی میرند (۱۳۷۶)

اجتماعی

 • ۸.۲
 • نمره بده
۸.۲

پهلوانان نمی میرند

| اجتماعی

 • ۸.۲
 • نمره بده
پدرسالار (۱۳۷۴)

اجتماعی، خانوادگی

 • ۷.۹
 • نمره بده
۷.۹

پدرسالار

| اجتماعی، خانوادگی

 • ۷.۹
 • نمره بده