ادامه تصویربرداری «شهرزاد» در خانه بزرگ آقا

تصویربرداری سریال «شهرزاد۲» این روزها همچنان ادامه دارد و همه بازیگران مشغول کار هستند.
ضبط و تولید این سریال به صورت روزکار است و کار تصویربرداری از صبح تا عصر ادامه دارد.
تصویربرداری در منزل بزرگ آقا انجام می‌شود و گروه سازنده «شهرزاد» تا حدود ۱۰ روز دیگر لوکیشن خود را تغییر می‌دهند.

۱۳۹۵/۹/۲۲  |   خبرگزاری مهر