5 نقش آفرینی فراموش نشدنی از مریل استریپ

بی شک مریل استریپ جزء محبوب‌ترین بازیگران زن سینما محسوب می‌شود. می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم بر پنج نقش آفرینی بی بدیل او که در خاطر سینمادوستان ماندگار شده است.

۱

پل‌های مدیسون کانتی فیلمی که استریپ در آن نقش یک زن خانه‌دار روستایی را ایفا می‌کند که در روزمرگی غرق شده و آمدن یک عکاس به روستا زندگی او را با تلاطم عظیمی مواجه می‌سازد. اوج هنرنمایی استریپ در سکانسی است که در ماشین و پشت چراغ قرمز باید تصمیم بگیرد که همسرش را ترک کند یا خیر و بین عشق و زندگی روزمره دست به کنش بزند.

۲

آگوست اسیج کانتی فیلمی برداشت شده از نمایشنامه‌ای به همین نام که بازی استریپ به وضوح از دیگر بازیگران بیشتر دیده می‌شود. زنی با بیماری سرطان دهان، که این بیماری در رفتار و اخلاق او نیز تاثیر گذاشته و استریپ در نقش یک شخصیت تلخ و تند همراه با خشونت به تنهایی فیلم را ارتقا داده است.

۳

اقتباس فیلمی که مانند تمام آثار نویسنده‌اش پیچیدگی روایتی عجیبی دارد و استریپ در فیلم نقش نویسنده رمانی را ایفا کرد که فیلم از آن رمان اقتباس شده است. استریپ در این فیلم با بازی نقش زنی فرهیخته و مودب شاید شخصیتی سطحی را آفرید، اما در پایان فیلم و افشا رابطه‌اش، تبدیل به زنی انتقام جو شد که برای حفظ شان و جایگاهش دست به هرکاری می‌زند.

۴

انتخاب سوفی فیلمی در رابطه با اردوگاه های نازی. استریپ نقش دختر مهاجری را بازی می‌کند که به آمریکا مهاجرت کرده و با مردی که تعادل روانی ندارد هم خانه می‌شود. انطباق خاطرات دردناک ارودگاه و وضعیت عصبی خانه موقعیت خوبی پدید آورد تا بازی به یادماندنی استریپ کامل شود.

۵

کرامر علیه کرامر اولین فیلمی که برای استریپ اسکار را به همراه آورد، جایی که نقش زنی را ایفا می کرد که می‌خواهد از همسرش جدا شود و راهی دیگر را در پیش بگیرد. بازی که دور از روزمرگی و تهی بودن از قهرمان بود و استریپ از خود در پایان یک قهرمان ساخت.