ارباب حلقه ها

«سه گانۀ ارباب حلقه ها» از مشهورترین ساخته های «پیتر جکسن» و از پرطرفدارترین فیلم های تاریخ سینما است که هم بودجۀ تولید بسیار عظیمی داشت، و هم سود زیادی را عاید کمپانی سازنده آن کرد. اما جالب است بدانید که این پروژۀ بسیار پرخرج، علی رغم تمام امکاناتش آکنده از ایراداتی جزئی است که امروزه به آنها «سوتی» می گویند! در این قسمت، پنج سوتیِ تصویری این سه گانه را می بینیم.

۱

در دقیقۀ 43 قسمت اول این مجموعه، (یاران حلقه) وقتی گاندولف خاکستری، سام را از پنجره به داخل خانه پرت می کند، در ابتدا (تصویر سمت راست) در پس زمینۀ فرش، هیچ شیئی نمی بینیم. اما در ادامه ماجرا که اندکی بعد و تقریبا سه ثانیه پس از قبلی اتفاق می افتد، گویا یکی از اشیاء گروه فیلمبرداری روی زمین جا مانده است!

۲

در دقیقه 78 قسمت دوم این مجموعه، (داستان دو بُرج) وقتی گاندولف سفید و همراهانش وارد کاخ تئودن می شوند، در تصویر اول، می بینیم که گاندولف سفید عصایش را به صورت عمودی در دست گرفته. ولی در نمای بعد که دقیقاً لحظه ای پس از نمای قبل را نشان می دهد، علی رغم تداوم بین این دو تصویر، می بینیم که گاندولف سفید عصایش را به صورت افقی در دست گرفته است!

۳

در دقیقۀ هفدهم قسمتِ سوم این مجموعه، (بازگشت پادشاه) وقتی وُرم تانگ، با سارامون درگیر می شود و او را با خنجرش می زند، لگولاس کماندار، از پایین برج تیری به سمت وُرم تانگ پرتاب می کند که در تصویر اول تیر به زیر سینۀ او اصابت می نماید. اما در نمای بعدی وقتی که او نقش بر زمین شده، در کمال تعجب می بینیم که تیر بالای سینه (نزدیک گردن وُرم تانگ) فرو رفته است!

۴

در قسمت سوم این مجموعه (بازگشت پادشاه) در یک سوم پایانی فیلم، صحنه های پرتنشی از درگیری فرودو و سام با اُرک ها هست که باعث می شود سمت چپ صورت فرودو زخمی شود. اما در صحنه های پایانی فیلم ناگهان می بینیم که جای خراش روی صورت فرودو عوض شده، و نکتۀ بدتر این که در سکانس های پایانی فیلم می بینیم باز هم آن زخم به سمت چپ صورت فرودو برگشته است!

۵

و باز هم در قسمت سوم این مجموعه، اگر دقت کنیم، در صحنه های پایانی فیلم تغییرات زیادی در گریم گاندولف سفید اتفاق می افتد که باز هم جای تعجب است. ابروهای این شخصیت، بارها در این قسمت، سفید، سیاه، کمرنگ و پررنگ می شوند!