گزارش تصویری: روز پنجم جشنواره فیلم فجر

پنجمین روز از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با حضور چهره های نام آشنا و جدید سینمای ایران و البته حضاری مانند ابراهیم حاتمی کیا

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵