آزاد به قید شرط، قصه گو

آزاد به قید شرط، نمونه یک سینما قصه گو است، سینمایی که حوصله را سرنمی‌برد داستانش را تعریف می‌کند و جلو می‌رود، یک پیام اخلاقی دارد که بیان می‌کند و در نهایت در بهترین حالت نمره متوسط می‌گیرد.

۱

آزاد به قید شرط، نمونه یک سینما قصه گو است، سینمایی که حوصله را سرنمی‌برد داستانش را تعریف می‌کند و جلو می‌رود، یک پیام اخلاقی دارد که بیان می‌کند و در نهایت در بهترین حالت نمره متوسط می‌گیرد.

۲

آزاد به قید شرط تمام این موارد را رعایت می‌کند اما انقدر غرق در قصه گویی می‌شود که زمان از دستش خارج می‌شود حدود 90 دقیقه اطلاعات می‌دهد و بساط خود می‌گسترد و در کمتر از 5 دقیقه می‌خواهد به همه چیز پایان دهد.

۳

این اتفاق است که باعث می‌شود خرده پیرنگ‌ها رها شوند و مخاطب با پرسش های خودش تنها بماند که اگر این خرده‌پیرنگ ها مهم نبودند چرا بیان شدند ؟

۴

اتفاق بزرگ برای آزاد به قید شرط این است که به شدت داستان محور است و شخصیت را دنبال می‌کند، این تفاوت بین داستان محور بودن و شخصیت محور بودن یک تفاوت کاملا اشتباه است که رابرت مک‌کی نیز در کتاب داستان به ان اشاره می‌کند.

۵

کنش شخصیت است که داستان را پیش می‌برد کنش سکوت کردن دربرابر همه، هرچند در انتها نویسنده به بدترین شکل نقض گفتمان می‌کند وبه ناگاه شخصیت‌ها مانند فیلم‌های کیمیایی می‌شوند و تمام آنچه که تا لحظه آخر درست بوده است را بهم می‌ریزند اما در دو سوم ابتدایی موفق عمل می‌کند.

۶

البته باید بررسی کرد که پایان بندی به واقع همین بوده است یا اینکه دچار تغییر شده است. آزاد به قید شرط، فیلمی قصه گو است که شیوه سریال‌ها را دارد، اما به مراتب از سریال‌های ایرانی بهتر داستان می‌گوید اما ذاتش به سریال شبیه است.

۷

البته تنها در داستان و در کارگردانی کاملا مدیوم سینما را رعایت کرده است. نکته دیگر درباره این اثر بازی‌های بازیگران است که هیچ بازی در آنان دیده نمی‌شود جدا از شقایق فراهانی مابقی بازیگران خودشان هستند و اصلا بازی نمی‌کنند.