بیست و یک روز بعد قهرمان جشنواره

بیست و یک روز بعد، روان‌ترین فیلم جشنواره است، داستان کلاسیک خود را ساده پیش می‌برد و قصه خود را بیان می‌کند.

۱

بیست و یک روز بعد قصه ای است که قهرمان دارد. چیزی که اکثر فیلم‌های جشنواره امسال نداشتند یک قهرمان که با موانع متعدد پیش رو است و در صدد گذر از این موانع است تا به هدف خود برسد.

۲

فیلم، یک سفر قهرمان تمام عیار است. یک سفر قهرمان کلاسیک در ژانر کودک و نوجوان که جذاب است، شخصیت‌ اصلی کنش دارد. تعلیق کم رنگی در انتها دارد و در گره افکنی و گره گشایی موفق عمل می‌کند.

۳

هرچند در مقدمه چینی کمی از یک خرده پیرنگ استفاده می‌کند که از داستان بیرون زده است اما زمانی که در داستان اصلی متمرکز می‌شود خوب پیش می‌رود.

۴

بیست و یک روز بعد تمام اصول یک داستان کلاسیک را با یک نیروی یاری گر کامل می‌کند. نیروی یارگیری که همواره وجود دارد و موانع متعددی که قهرمان را خسته نمی‌کنند و قهرمان به راه خود ادامه می‌دهد در نقطه اوج به قلب ماجرا می‌زند و از آن خارج می‌شود.

۵

در پایان یک پایان بندی خوش ندارد و داستانش را فدای مخاطب نمی‌کند، اتفاقا در انتها به مخاطب ضربه می‌زند و به نوعی تمرکز را از مقطع زندگی قهرمان برمی‌دارد و نگاهی کلی تر و بهتر از زندگی قهرمان به مخاطب ارائه می‌کند.این نگاه کلی به مخاطب این احساس را می‌دهد که فریب نخورده و باعث می‌شود که بعد از فیلم نیز زود احساس خود را نسبت به قهرمان از دست ندهد و هنوز با او در ارتباط باشد.

۶

فیلم بیشت و یک روز بعد جدا از داستان خوب خود کارگردانی ساده و کلاسیکی هم دارد و بازی خوب ساره بیات در صحنه‌هایی که وجود دارد اثر را ارتقا بخشیده است. البته یاد ندارم که ساره بیات جایی کم فروشی کرده باشد و همواره در هر نقش خوب ظاهر شده است.