گشت 2 ، یک تراوش ذهنی مستهجن

. گشت 2 هیچ ارتباطی با سینما کمدی ندارد. گشت 2 ارتباطی هم با سینما سخیف ندارد. زیرا سینما سخیف نیز یک حداقل‌هایی را در نظر می‌گیرد.

۱

گشت 2 به طور رسمی کلمه‌ای درخور خود ندارد که توصیف احوالش باشد. حتی کلمه مبتذل نیز حق مطلب را درباره آن بیان نمی‌کند. گشت 2 حاصل یک ذهن بیمار است که توهم این را دارد که می‌تواند هر نوع تراوشاتی را در سینما تصویر کند و به مخاطب بدهد و مخاطب هم باید اجبارا بپذیرد زیرا او را می‌خنداند.

۲

گشت 2 هیچ ارتباطی با سینما کمدی ندارد. گشت 2 ارتباطی هم با سینما سخیف ندارد. زیرا سینما سخیف نیز یک حداقل‌هایی را در نظر می‌گیرد. گشت 2 به قدری توهین آمیز است که صنعت فیلم‌سازی روابط جنسی هم آنقدر توهین آمیز نیست.

۳

گشت 2 آنقدر خط های قرمز اخلاق را می‌شکند که فریاد از نهاد بی اخلاق‌ترین انسان نیز برمی‌آید. گشت 2 اگر گاهی موفق می‌شود خنده‌ای از مخاطب بگیرد آن خنده ناشی از بیان یک موضوع خاص و موقعیت کمیک نیست، برآمده از یک نقد تند اجتماعی نیست، بلکه خنده از سر شرم مخاطب است که آن دیالوگ را در خلوت، خودش هم برای خودش تکرار نمی‌کند.

۴

گشت 2 فریبکارترین فیلم سینما است زیرا از مخاطب خنده‌ای می‌گیرد که اگر مخاطب نمونه همان شخصیت را در دنیای واقعی ببیند نه تنها به او نمی‌خندد بلکه از او فاصله می‌گیرد. گشت 2 به واقع مبتذل‌ترین فیلم تاریخ سینما جهان است. فیلمی که هیچ چیز ندارد

۵

گشت 2 حتی شوخی با خط قرمز هم نمی‌کند بلکه خیلی راحت خطوط قرمز را می‌شکند و به مخاطب توهین می‌کند، سعید سهیلی با آن دیالوگ‌هایی که نوشته به شخصیت‌های فیلمش کاری ندارد بلکه مستقیم هر کدام از آن دیالوگ‌ها به مخاطب می‌گوید و مخاطب می‌خندد.

۶

گشت 2 بیشتر از آنکه خنده دار باشد یک تاسف عمیق برای هنر است که شخصی می‌تواند توهین خود را زیر نقاب هنر مخفی کند و مخاطب ساده دل به توهین به خودش بخندد و برای آن پول هم بدهد. گشت 2 به واقع فیلم نیست. گشت 2 اراجیف یک ذهن بیمار متوهم است.