رگ خواب پیدا نشد

نعمت‌الله با فیلم هایش نشان داده است که رگ خواب مخاطب را خوب بلد است. او با بوتیک و بی پولی و وضعیت سفید این را ثابت کرده است، اما در رگ خواب کار را به دست یک کاردان نسپرده و تمام زحماتش نقش بر آب شده است.

۱

نعمت‌الله با فیلم هایش نشان داده است که رگ خواب مخاطب را خوب بلد است. او با بوتیک و بی پولی و وضعیت سفید این را ثابت کرده است، اما در رگ خواب کار را به دست یک کاردان نسپرده و تمام زحماتش نقش بر آب شده است.

۲

فیلم نامه رگ خواب آنقدر سست است که تنها تا دقیقه 40 تاب می‌آورد و یک ساعت بعدش از بدترین اتفاقات جشنواره است. این 40 دقیقه اول از منظر ساختار فیلم نامه ای و مضمونی روزمرگی استوار و محکم است.

۳

یک شخصیت با موقعیت هرچند تکراری که در آرایش غلیظ تکرار شده بود اما جذاب است که یک خانم بعد از جدایی چه می‌کند چگونه عاشق می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.

۴

یک مرد برای یک خانم میانسال باید چه کند و باید چگونه به او توجه کند، اینان نقاط قوتی است که فیلم نامه رعایت می‌کند، به موقعیت هایی سرک می‌کشد که ناب و بکر است اما زمانی که مینا به کامران می‌رسد به نوعی داستان تمام می‌شود و بعد از این مخاطب قرار است شاهد یک اضمحلال شخصیتی باشد که به قدری مصنوعی است که باور پذیر نیست.

۵

منطقی ندارد و پایان ماجرا دیگر مشخص است یک پایان بندی تنها برای جمع کردن اثر است. نعمت‌الله در آرایش غلیط همین موقعیت جالب را برای طناز طباطبایی و حامد بهداد پیش آورده بود و در کنار آن یک قصه دیگر هم قرار داده بود تا مخاطب راحت با اثر پیش بیاید و خشته نشود اما در رگ خواب این قصه حذف شده و وضعیت را تغییر داده است.

۶

نیمه ابتدایی فیلم به علت فضای خوب خود و طرق مختلف عاشق شدن و اتمسفر آرامش خوب است اما در نیمه دوم که اکثرا مخاطبان خودشان این نوع سقوط عشقی را تجربه کرده‌اند کمی ماجرا تصنعی است.

۷

البته دکوپاژ خوب نعمت الله برای برخی صحنه ها در موقعیت تنهایی کامران و مینا در اتاق با هم قابل تقدیر است اما در مضمون فیلم به شدت کم آورده است.